วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมืองสจ.ขอลดปล่อยปลามาปล่อยปลากระป๋อง

สจ.ขอลดปล่อยปลามาปล่อยปลากระป๋อง

4 สจ.เสียงข้างน้อย แปรญัตติงบปี 65 ลด ขอ 57 ล้าน ปล่อยลูกปลา-ไฟแสงอาทิตย์สนามกีฬา-ที่อ่านหนังสือตำบล-ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย-ส่งนักกีฬาแข่งขัน หวังเอาไปใช้ช่วยแก้ปัญหาโควิค

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง สจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 1 , นายยศวัฒน์ กีรติรัฐวัฒน์ สจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 2 , น.ส.ศิวิมล คำมุงคุณ สจ.อุดรธานี อ.บ้านดุง เขต 2 และนายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ สจ.อุดรธานี อ.สร้างคอม ร่วมกันยื่นแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจักรทิพย์ ศรีลาวงษ์ สจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 4 นายพรพิษณุ บุญปก สจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 10 ในฐานะคณะอนุกรรมฯ รับเอกสาร

นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง สจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 1 ขอแปรญัตติโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จ.อุดรธานี งบประมาณ 35 ล้านบาท ขอปรับลดลง 20 ล้านบาท คงเหลือ 15 ล้านบาท (ให้เอาไปแจกปลากระป๋องแทน จากการอภิปราย)

นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ สจ.อุดรธานี อ.สร้างคอม ขอแปรญัตติโครงการจัดหาเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ สนามกีฬาในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี งบประมาณทั้งสิ้น 32,464,600 บาท ขอปรับลดลง 20 % คงเหลือ 25,975,680 บาท

น.ส.ศิวิมล คำมุงคุณ สจ.อุดรธานี อ.บ้านดุง เขต 2 ขอแปรญัตติโครงการศูนย์ส่งเสริมรักการอ่านประจําตําบล 30 ล้านบาท ขอปรับลด 20% คงเหลือ 24 ล้านบาท , โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นอีสาน 10 ล้านบาท ขอปรับลด 50% คงเหลือ 5 ล้านบาท , โครงการพื้นยางพาราภายในสนามกีฬาในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี 42.5 ล้านบาท ขอปรับลดลงอีก 50% คงเหลือ 21.3 ล้านบาท

นายยศวัฒน์ กีรติรัฐวัฒน์ สจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 2 ขอแปรญัตติ โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 , การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 , กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 , กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ขอปรับลดลง 50 % จากงบประมาณทั้งหมด ตั้งแต่ 1.5 ล้าน – 8 แสนบาท และค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปรกรณ์เสริม ตัวที่ 1 งบประมาณ 1.5 แสนบาท ขอปรับลด 50 % คงเหลือ 7.5 หมื่นบาท ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์เสริม ตัวที่ 2 งบประมาณ 1.2 แสนบาท ขอปรับลดลง 50 % คงเหลือ 5 หมื่นบาท

นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง สจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ในฐานะตัวแทนกลุ่ม สจ.ที่มายื่นแปรญัตติในวันนี้ ขอเรียนว่างบประมาณที่เรายื่นขอแปรญัตติ เป็นโครงการที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นโอกาสที่จะเสนอผู้บริหารที่จะปรับงบประมาณบางส่วน เพื่อที่จะนำงบประมาณนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ตนเองอภิปรายในสภาฯ ลดปล่อยลูกปลาลง เอามาปล่อยปลากระป๋องแทน

“ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของถุงยังชีพ อยากจะให้ สจ.ทั้ง 42 ท่าน ได้งบประมาณตรงนี้ไปช่วยดูแล แจกจ่ายผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างน้อยท่านละ 1,000 ชุด ก็จะได้ 42,000 ชุดถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอให้ปรับลดงบประมาณบางส่วนลงไป และให้ผู้บริหารมาชี้แจงเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ซึ่งผมก็รู้อยู่เต็มอกว่ายื่นไปยังไงก็แพ้ ยื่นไปยังไงก็ไม่ได้ อย่างน้อยก็ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนพี่น้องประชาชน ” ….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments