อุดรธานีมียุทธศาสตร์สำคัญ และมีการพูดกันมากในช่วงที่ผ่านมาคือ “อุดรธานี เมดิเคิลฮับ” ภาครัฐ-ภาคเอกชน จับมือกันพัฒนาศักยภาพ ของการแพทย์ทกมิติในพื้นที่ เพื่อรองรับจังหวัดรอบๆ และประเทศเพื่อนบ้าน และต่อมาเราก็มาได้ยินคำว่า โรงเรียนแพทย์สถาบันพระบรมราชนก ล่าสุดมีคำว่า อุดรธานีเมืองทางการแพทย์

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)อุดรธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธาน มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี นายวีระพงษ์ ไชยเอีย รองประธานหอกาค้า จ.อุดรธานี นำตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมสนับสนุน การสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชนก 1 ในโครงการอุดรธานีเมืองทางการแพทย์ (Udontahni Green World Medical Town : UDGMT)

ดร.จิราพร วรวงศ์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุดรธานี ตัวแทนของเขตสุขภาพที่ 8 และสาธารณสุข จ.อุดรธานี ชี้แจงว่า ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 เป็นพื้นที่เดียวไม่มีโรงเรียนแพทย์ฯ มีเพียงศูนย์แพทย์ศึกษา รพ.ศูนย์อุดรธานี ทำให้สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ำสุด ขณะที่แผนพัฒนาฯต้องการ แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มากกว่า 6,400 คนในช่วง 10 ปีนี้ ไปประจำอยู่ตาม รพ.สต. แต่มหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์ ไม่สามารถรองรับแผนได้ จึงมีแผนก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชนก บนที่ดิน 52 ไร่ ตรงข้ามศูนย์อนามัย เขต 8 ต.สามพร้าว อ.เมือง ที่ สสจ.อุดรธานี รับอนุญาตใช้พื้นที่นานแล้ว

“ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชนก อุดรธานี จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง , โรงเรียนแพทย์ฯ-แพทย์ทางเลือก , ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ , อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ , อาคารบริการ , ลานจอดรถ , ถนน และสิ่งสาธารณูปโภคเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย-พลังงานสะอาด-รีไซด์เคิล ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (2565-2567) วงเงิน 1,500 ล้านบาท มีหลวงพ่ออินถวาย สันตุสสะโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานอุปถัมภ์ 1,200 ล้านบาท โดยปีแรก 2565 จะเป็นการปรับพื้นที่ มีเป้าหมายผลิตแพทย์ปีละ 135 คน ช่วงแรก 1-3 ปี ฝากเรียนไว้ที่ รพ.ศิริราช ปี 2568 จะมาเรียนที่อุดรธานี ”

ดร.จิราพร วรวงศ์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุดรธานี ชี้แจงอีกว่า โครงการอุดรธานีเมืองทางการแพทย์ (UDGMT) จะมี 2 ระยะ (รร.แพทย์คือระยะที่ 1) เป็นการยกระดับศักยภาพสถาบันการศึกษา การวิจัย และสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และดูแลสุขภาพระดับโลก , เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ทางการแพทย์นานาชาติ , เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการลงทุนภาครัฐ-เอกชน-องค์กรปกครองท้องถิ่น เกิดระเบียงเศรษฐกิจอินโดจีนด้านสุขภาพ

โดยมี รพ.และศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชนก จ.อุดรธานี คือระยะที่ 1 เป็นศูนย์กลางที่จะมีวิทยาลัยแพทย์ จัดการเรียนการสอบแพทย์แนวใหม่ , วิทยาลัยแพทย์แผนไทยแนวใหม่ , ศูนย์การแพทย์ทางเลือก , รพ.แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง , ศูนย์วิจัยยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนไทย/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค และการแพทย์ปฐมภูมิ ภายใต้ รพ.ขนาด 1,000 เตียง พร้อมมีเครือขายในอีสานตอนบน คือ ศูนย์แพทย์ศึกษาใน รพ.จังหวัดอีสานตอนบน และการยกระดับ รพ.มะเร็งอุดรธานี เป็นศูนย์การแพทย์แม่นยำเฉพาะทาง

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี นัดประชุมระดมงบประมาณที่ สสจ.อุดรธานี ระบุว่า 20 ปีก่อนมีข้อเสนอจากอาจารย์หมอ ให้อุดรธานีเป็นพื้นที่มีโรงเรียนแพทย์ แต่อุดรธานีติดปัญหาภายในไม่พร้อม ( มรภ.อุดร นศ.ประท้วง) ทำให้แผนงงานถูกยกไปจังหวัดอื่น (มหาสารคาม) ครั้งนี้มีโอกาสและความจำเป็น อุดรธานีพยายามคว้าเอาไว้ ได้จัดทำแผนซึ่งสอดรับกับ “ยุทธศาสตร์อุดรธานี” การเปิดการเรียนการสอนจะมีทั้ง แพทย์ , พยาบาล และสาธารณสุข ทั้งจากในประเทศและประเทศเพื่อน บ้าน รวมทั้งการยกระดับ อสม.เข้าศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาล

“ ด้วยข้อจำกัดพอสมควร ได้ไปกราบปรึกษาหลวงพ่ออินถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ท่านฯได้รับจะเป็น “ประธานอุปถัมภ์หาทุน” หลวงพ่ออินทร์ถวายฯ บอกว่า ตั้งใจมานานแล้วเรื่องโรงพยาบาล และโรงเรียนแพทย์ แล้วท่านฯรับปากจะเป็นประธานอุปถัมภ์หาทุน โดยให้เหตุผลว่างานสร้างเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีเวลาว่างทำงานนี้พอดี ซึ่งมีตัวเลขสูงถึง 1,200 ล้านบาท หรือปีละ 400 ล้านบาท ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่อยากให้ท่านเหยื่อย จึงออกมาบอกบุญข่าวดี ให้มาทำบุญร่วมกันกับ หลวงพ่ออินทร์ถวาย ”…..

บทความก่อนหน้านี้พรรคสร้างอนาคตไทยเปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุดรฯ
บทความถัดไปโจรแสบงัดบ้านลักพระเครื่องเจ้าของบ้านงงไม่สนของมีค่าอื่นเผยถูกลักครั้งที่ 2 แล้ว