เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้า จ.อุดรธานี ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ แจ้งว่า ตามที่หอการค้าไทยกำหนดจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “THAITAY In ACTION: ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งหอการค้าไทยได้พิจารณามอบรางวัลประจำปี ประกอบด้วย

มอบรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ให้หอการค้า จ.อุดรธานี ในการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 , มอบรางวัล “สำเภาทอง” ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ ในวาระดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ” ที่ได้ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้กลไกลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ มอบรางวัล “นักธุรกิจสตรีดีเด่นหอการค้าไทย” ประจำปี 2562 (ส่วนภูมิภาค) ให้นางศมน ชคัตธาดากุล รองประธานหอการค้าฯ เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรหอการค้า และองค์กรอื่นๆ เพื่อสังคมส่วนรวม …

 

บทความก่อนหน้านี้23 พ.ย.นี้ชวนวิ่งเดินปั่นเซลฟี่อุโมงค์-ทางข้าม
บทความถัดไปเปิดแยก 3 ระดับอุดร-นค.ที่สุดอีสาน 24 พ.ย