อุดรประเมินเข้าข้างตัวเอง ผ่านเป็นเมืองไมซ์ระดับประเทศ มาตรฐานรับรองเมืองท่องเที่ยว-ประชุม-แสดงนิทรรศการ เกณฑ์ 8 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ลุ้นเส้นตายส่งข้อมูล 24 สิงหานี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา จ.อุดรธานี เข้าสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ครั้งที่ 3 โดยมีนางรนิดา เหลืองธิติสกุล หน.สนง.จ.อุดรธานี นำหน่วยงานรัฐ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี นำองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล และประเมินศักยภาพตนเอง ในงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ 8 ด้าน ที่ประกอบด้วย 41 ตัวชี้จัด โดยการประเมินศักยภาพตนเอง ต้องเป็นไปตามกรอบของ สสปน. กำหนดไว้ ซึ่งการให้คะแนนจะต้องให้เกินระดับ 3 ทั้ง 41 ตัวชี้วัด และจะต้องมีหลักฐานรับรองหรือยืนยัน ซึ่งมีตัวแทนจาก มรภ.อุดรธานี เป็นฝ่ายจับทำรายงานส่งให้ สสปน.พิจารณา ทั้งนี้มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลของ จ.สงขลา ที่เพิ่มผ่านการประเมินล่าสุด

โดยอุดรธานีมีศักยภาพสูง ในเรื่องการคมนาคม ทั้งเครื่องบิน รถไฟ และถนนเชื่อมกับกรุงเทพฯ เวียนจันทน์ และภาคเหนือ , มีความเป็นสากลของมรดกโลกบ้านเชียง ทะเละบัวแดงที่รับการยกย่อง จากสื่อในต่างประเทศ , การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง , อยู่ใกล้เวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว , มีประสบการณ์และความสามารถการให้บริการ และความเข้มแข็งขององค์กรเอกชน และประชาชน

สำหรับผลสรุปการประเมินตนเอง 1.ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน อยู่ในระดับ 5 ทั้ง 3 ตัวชี้วัด , 2. การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากที่เมืองจัดงาน อยู่ระดับ 5 ใน 5 ตัวชี้วัด และระดับ 4 ใน 4 ตัวชี้วัด , 3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวชี้วัด อยู่ระดับ 5 ใน 4 ตัวชี้วัด , 4.ที่พัก-สิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ระดับ 5 ใน 5 ตัวชี้วัด ระดับ 4 ใน 1 ตัวชี้วัด และระดับ 2 ใน 1 ตัวชี้วัด เพราะอุดรธานีมีโรงแรม 5 ดาว และมีโรงแรม 4 ดาวเพียง 1,200 ห้องเท่านั้น 5.สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ระดับ 5 ใน 9 ตัวชี้วัด และระดับ 4 ใน 1 ตัวชี้วัด

6. ภาพลักษณ์ของความมีชื่อเสียงของเมือง อยู่ระดับ 5 ใน 1 ตัวชี้วัด ระดับ 4 ใน 1 ตัวชี้วัด และระดับ 3 ใน 1 ตัวชี้วัด ที่เกิดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศน้อย , 7.สภาพแวดล้อมของเมือง อยู่ระดับ 5 ใน 1 ตัวชี้วัด และระดับ 4 ใน 2 ตัวชี้วัด (จีพีพี. และสภาพภูมิอากาศ) และ 8.ความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย อยู่ระดับ 4 ใน 2 ตัวชี้วัด (ภัยธรรมชาติ-ความปลอดภัย) และเมืองสรุปคะแนนประเมินตัวเองในภาพรวมทั้ง 41 ตัวชี้วัด อุดรธานีได้คะแนน 4.68 อยู่ในลำดับไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ก่อนมารับตำแหน่งที่อุดรธานี เชื่อว่าที่นี่คือเมืองศูนย์กลางลุ่มน้ำโขง ไม่ใช่เพียงศูนย์กลางอีสานตอนบน และโอกาสอุดรธานีจะโตที่สุดในภาคอีสาน แต่เพราะความเคยชินจึงพลาดโอกาสดีๆ ตัวเลขเมืองอุดรธานีไม่ใช้ความจริง ตัวเลขความจริงถูกซ่อนไว้ เราจึงเป็นได้เพียงเมืองรอง งบประมาณก็มาช้ากว่าจังหวัดอื่น จึงเชิญชวนให้นักธุรกิจอุดรฯ ใช้ตัวเลขจริงในธุรกิจจะได้ผลดีในภาพรวม

“ ยกตัวอย่างตัวเลขนักท่องเที่ยว จากเดิมบอกว่าปีละ 3.7 ล้านคน ผมขอให้มีการทบทวนจากตัวเลขจริง จากสนามบินมีผู้โดยสารในประเทศอันดับ 1 , ผู้มาแสวงบุญและท่องเที่ยวคำชะโนด หรือทะเลบัวแดง และที่อื่นๆ ขณะที่มีชาวลาวข้ามจากเวียนจันทน์มาไทยปีละ 2 ล้านคน ครึ่งหนึ่งเดินทางมาอุดรธานี จับจ่ายซื้อสินค้า- ท่องเที่ยว-รักษาพยาบาล ตัวเลขได้ขยับขึ้นเป็น 4.01 ล้านคน ทำให้อุดรธานีขยับขึ้นเป็นเมืองหลัก แม้ตัวเลขชาวต่างประเทศมีเพียง 1 แสนคน ซึ่งความจริงน่าจะมากกว่านี้ ”