วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกท่องเที่ยวแต่งกายย้อนยุคอัญเชิญ“ศาตราวุธกรมหลวงประจักษ์”

แต่งกายย้อนยุคอัญเชิญ“ศาตราวุธกรมหลวงประจักษ์”

ปีที่สองของการอัญเชิญ “ศาตราวุธ” พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มาร่วมประกอบพิธีรำลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี และเป็นปีแรกจัดให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในวันพิธีสำคัญได้รำบวงสรวงสดุดีด้วย

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีอัญเชิญ “ศาสตราวุธ ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” จากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี มาประดิษฐาน ณ ฐานที่ตั้งศาสตราวุธ เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมรองนายกฯ อัญเชิญศาตราวุธมาบนรถ พร้อมริ้วขบวนด้วยเครื่องแต่งกาย ย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านสนามทุ่งศรีเมือง วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ แยกน้ำพุประจักษ์ สู่อนุสาวรียฯ

default

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และรองนายกฯ อัญเชิญศาตราวุธมอบให้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 พ.ต.อ.วรณัฐ ผันผ่อน ผบก.ภ.จว.อุดรธานี นำอัญเชิญประดิษฐาน เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งถือปฏิบัติเห็นปีที่ 2 หลังจาก ชาวอุดรธานีได้รับมอบศาตราวุธ 3 องค์ จากตัวแทนราชสกุลทองใหญ่ที่เก็บรักษาไว้ เพื่อเข้าร่วมในพิธีงานวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี

ในงานนี้นายวุฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้มอบรางวัล “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอุดร” 5 สาขา 13 คน ในวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประกอบด้วย สาขาการเมืองการปกครอง ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาชุมชน 1.นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี 2.พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ , สาขาการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 1.พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี 2.นางวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี 3.นายสมมารถ จิตตดีชัย ผู้จัดการโรงงาน บ.ไทยนำมันสำปะหลัง จก.

    default

สาขาการพัฒนาสังคม (สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว) 1.นายทะนงศักดิ์ หาพรหม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 2.นายอนุชา ไชยมูล ข้าราชการครู ชำนายการพิเศษ 3.นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง , สาขาด้านการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.นายไพฑูรย์ เจนเจริญพันธุ์ อดีต ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 , นายถาวร งานยางหวาย ทข้าราชการบำนาญ เจ้าของถาวรฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 3.นางวารี จันทะเสน เกษตรกร และสาขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 1.นายกัญณภพ อุ่นแก้ว นายกสมาคมคนตาบอดอุดรธานี 2.นายโพธิสิทธิ ธนะดลไพศาล นายกสมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี

ทั้งนี้ในวันเดียวกันยังจัดให้มีการรำบวงสรวงสดุดี พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม บริเวณลานโดยรอบพระอนุสาวรีย์ฯ มีผู้เข้าร่วมรำประมาณ 300 คน ในเครื่องแต่งกาย เพลงประกอบ และท่ารำ เดียวกันกับต้นแบบรำในเช้าวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ผู้มารำส่วนหนึ่งคือ ผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการประกอบพิธีในช่วงเช้า โดยจัดให้มีขึ้นเป็นปีแรก……

default
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments