ปธ.หอค้าอุดรธานี นัดนักวิชาการ สถาปนิก ศิลปิน ผู้ทรงคุณวุฒิ คุยระดมแนวคิดสร้างประติมากรรม ทางต่างระดับแห่งที่ 2 ของประเทศ เร่งเสนอให้ทัน 5 กุมภาพันธ์นี้ วัน รมว.คมนาคม มาเปิดงานตรุษจีน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมหอการค้า จ.อุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุม หารือแนวคิดการออกแบบ เพื่อก่อสร้างสถาปัตยกรรม-ประติมากรรม บริเวณทางต่างระดับแยกบายพาตอุดรธานี-หนองคาย ซึ่งเป็นทาง 3 ระดับแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของเมือง โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง , ผู้ควบคุมการก่อสร้าง , นักวิชาการจาก มรภ.อุดรธานี , ศิลปินอิสระ , สถาปนิกอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทาง

จากการประชุมครั้งแรก ได้กำหนดแนวคิดการออกแบบประติมากรรม 2 จุด คือ ด้านขาเข้าเมืองจาก จ.หนองคาย ควรเป็น “ท้าวเวสสุวรรณ” โดยออกแบบไม่ซับซ้อน เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ใช้วัสดุที่มีความคงทนถาวร , ด้านขาออกจากเมืองควรเป็นสถาปัตยกรรม ที่แสดงถึงการให้พร ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ อาจนำความโดดเด่นด้านความหลากหลายของชาติพันธ์ หรือ สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับนางรำ จากแรงบันดาลใจในการรำบวงสรวงฉลองก่อตั้งเมือง

ส่วนแนวคิดการออกแบบศิลปะตามด้านข้างของอุโมงค์ และบริเวณคานด้านบนทั้งขาเข้าและออก ควรนำอัตลักษณ์สำคัญของอุดรธานี เช่น ลายผ้า ขิด หรือไหบ้านเชียง มาใช้เป็นกรอบแนวคิด โดยมีลักษณะที่เรียบง่าย ในลักษณะศิลปะนูนต่ำ ลายเส้นหยาบๆ ไม่ลงรายละเอียดมาก ยังมีแนวคิดการออกแบบศิลปะตามราวสะพานยกระดับ และโคมไฟ ควรนำไหบ้านเชียง หรือ เอกลักษณ์ที่สำคัญอื่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดอุดรธานี มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ

ทั้งนี้ในการออกแบบข้างต้น ขอให้นำหลักวิชาการมาใช้ประกอบ ได้แก่ หลักการมองเห็น (ศิลปะมุมสูงและแสงตกกระทบ) , ทัศนียภาพโดยรวม ทั้งในพื้นที่โครงการ บริเวณโดยรอบ และบ้านเรือนประชาชนในบริเวณดังกล่าวด้วย และหลักวิชาด้านวิศวกรรมการจราจร และขอให้สะท้อนจุดเด่นที่ยิ่งใหญ่ของคนอุดรธานี และเอกลักษณ์ด้านศิลปะของคนอุดรธานี ที่ไม่เหมือนใคร และมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแล้วประทับใจ อยากมาเที่ยวชม

ที่ประชุมได้มอบหมายศิลปิน 3 ท่าน ได้แก่ นายชวน บุญแสนแผน เป็นหัวหน้าทีม , นายไพบูลย์ ธรรมเรื่องฤทธิ์ , นายสมยศ ไกรเสนีย์ อาจเชิญศิลปินต่างๆในอุดรธานี มาร่วมดำเนินการได้เพิ่มเติม นำข้อสรุปจากการประชุม ไปออกแบบมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคมนี้ จากนั้นจังหวัดและหอการค้า จะจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อพิจารณาแบบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะเดินทางมาตรวจราชการ จ.อุดรธานี

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรอ.อุดรธานี เห็นความสำคัญเรื่องประติมากรรม ท่านผู้ว่าฯได้มอบหมายให้หอการค้ามาช่วย จึงเกิดการประชุมระดมความเห็นวันนี้ ซึ่งประติมากรรมน่าจะมีทั้งทางขึ้น-ลง ของอุโมงค์ และทางข้าม และรวมถึงภายในอุโมงค์ด้วย ซึ่งเป็นการเสนอในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่รับไปพิจารณา ….