วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมล้น“ลำห้วยหลวง”ท่วมกุดจับ-เมือง

ล้น“ลำห้วยหลวง”ท่วมกุดจับ-เมือง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่ “ลุ่มน้ำห้วยหลวงอุดรธานี” ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างฯหลายแห่ง และมี 2 อ่างฯสูงเกิน 80 % ของปริมาณการเก็บกัก จึงต้องระบายน้ำออกมาตั้งแต่ 7 กันยายนที่ผ่านมา และต้องระบายออกต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ตามแผนการรองรับพายุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก ทำให้ฝนที่ตกลงมา และการระบายน้ำจากอ่างฯ ทำให้น้ำได้ไหลล้น “ลำน้ำห้วยหลวง” ในพื้นที่ ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ , ต.นากว้าง-เชียงยืน-หมูม่น-นาข่า-สามพร้าว อ.เมือง

เริ่มจาก “อ่างฯบ้านจั่น” ด้านทิศใต้ของเมืองอุดรธานี รับน้ำจากห้วยช้างโตน ที่ไหลผ่านวัดบ้านตาด ความจุ 4.35 ล้าน ลบม. สภาพน้ำเต็มจนล้นปรินเวย์ มีน้ำอยู่ 4.7 ล้าน ลบม. เกินความจุ หรือ 107.5 % ขณะที่ปีที่แล้วมีน้ำอยู่ 3.1 ล้าน ลบม. ทำให้ต้องเปิดประตูน้ำ 1 ประตู ระบายเพิ่มออกมารวม 4.4 แสน ลบม. น้ำนี้จะไหลไปตามคลองป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออก ผ่านแยกบ้านจั่น-แยกบิ๊กซี-บ้านการเคหะ-แยกไปสามพร้าว-ไปไหลรวมกับลำน้ำห้วยหลวง ก่อนถึงประตูน้ำบ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี

“อ่างฯหนองสำโรง” ด้านทิศเหนือของเมืองอุดรธานี รับน้ำจากลำห้วยดาน บังคับไม่ให้ไหลผ่าน ทม.หนองสำโรง และจากคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก ความจุ 11.4 ล้าน ลบม. มีน้ำอยู่ 11.2 ล้าน ลบม. หรือ 98.4 % ปีที่ผ่านมามีน้ำ 10.98 ล้าน ลบม. ทำให้ต้องเปิดประตูระบายน้ำ 1 บาน (จาก 3 บาน) ระบายน้ำออก 2.7 ล้าน ลบม./วัน น้ำนี้จะไหลไปรวมกับลำห้วยหลวง บริเวณฝั่งตะวันตกของทางรถไฟ บ.ท่าตูม ต.นานข่า อ.เมือง

จนวันที่ 13 กันยายน 2566 (ห่างกัน 6 วัน) “อ่างฯห้วยหลวง” ความจุ 135.5 ล้าน ลบม. มีน้ำอยู่ 125.9 ล้าน ลบม. หรือ 92.9 % ปีที่ผ่านมามี 91.9 ล้าน ลบม. ต้องเปิดระบายน้ำออกเพิ่มจาก 7.7 แสน ลบม./วัน เป็น 14.5 ล้าน ลบม.
/วัน น้ำจะไหลมาที่ประตูน้ำบ้านหัวขัว ไปรวมน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยเชียง และลำห้วยยาง อ.กุดจับ (พื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติภูหินจอนธาตุ-ภูพระบาท/เตรียมการ) มาที่ประตูน้ำบ้านหัวขัว

“ลำห้วยหลวง” บริเวณประตูน้ำหัวขัว” อ.กุดจับ เปิดประตูระบายน้ำออกรวม 21.2 ล้าน ลบม./วัน ซึ่งไปรวมกับน้ำที่ระบายจาก อ่างฯหนองสำโรง 2.7 ล้าน ลบม./วัน บริเวณ “สามแยกก่อนถึงทางรถไฟ” บ้านท่าตูม ต.นาข่า อ.เมือง แล้วไหลต่อไปลอดสะพานบ้านท่าตูม ถ.มิตรภาพ ทำให้ปริมาณน้ำผ่านบริเวณนี้ 23.9 ล้าน ลบม./วัน โดยไม่รวมฝนที่ตกลงมาด้วย ทำให้น้ำเริ่มไหลล้นตลิ่งพื้นที่ ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ , ต.เชียงยืน-นากว้าง-หมูม่น-นาข่า-สามพร้าว อ.เมือง

“ประตูน้ำบ้านสามพร้าว” ก่อนถึง ม.รภ.อุดรธานี (สามพร้าว) ที่ถูกกำหนดในแผนศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง ให้เป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำหลัก ปัจจุบันมีฝายน้ำล้น และประตูระบายน้ำ โดยมีน้ำไหลออกจากอ่างฯบ้านจั่นอีก 4.4 แสน ลบม./วัน หากไม่รวมน้ำฝนที่ตกลงมา จะมีน้ำมาถึงบริเวณนี้ 24.34 ล้าน ลบม./วัน ทำให้ สนง.ชป.5 น้ำเครื่องผักดันน้ำมาติดตั้งแล้ว เพื่อดันน้ำลงไป น.โขงเร็วที่สุด และเพื่อไม่ให้น้ำยกตัวสูงขึ้น ดันน้ำที่จะไหลออกจากเมืองอุดรธานี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments