ส่งทีมสองสู้โควิดอุดรธานี ไปช่วยสมุทรสาคร ทีมหมอ รพ.สนาม ตามไปอีกวันอาทิตย์ ขณะคนสัมผัสเสี่ยง พนักงานส่งของ 29 คนตรวจปลอดเชื้อ

เมื่อเช้าวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 8 นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค ชุดที่สอง 25 คน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน จ.สมุทรสาคร

ทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค สสจ.อุดรธานี ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข นำทีมโดย นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี โดยทีมชุดแรก 20 คน เดินทางไปตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ทีมชุดที่สอง 25 คน ได้เดินทางไปสับเปลี่ยน โดยทุกทีมที่เดินทางกลับมา จะปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้าน หรือ เวิร์คฟอร์มโฮม

และในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคมนี้ รพ.ศูนย์อุดรธานี จัดส่งทีมทีมนักรบเสื้อขาว โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 9 คน ช่วยภัย COVID-19 จ.สมุทรสาคร ระหว่า 18 มกราคม-1กุมภาพันธุ์ 2564 นำทีมโดย พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี แพทย์ 1 คน , พยาบาล 5 คน , เภสัชกร 1 คน และพนักงานขับรถ 1 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นหมู่คณะ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ผลการสอบสวนโรคในพื้นที่ ตำบลกุดหมากไฟ ,ตำบลโนนหวาย, ตำบลหนองอ้อ,ตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จากเหตุชายพนักงานส่งสินค้า ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ จ.พิษณุโลก และไทม์ไลน์ระบุว่า ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 โดยติดตามจากรายชื่อผู้รับสินค้าพบมีการสัมผัสเสี่ยงสูง 29 คน จึงตรวจหาเชื้อทั้งหมดทุกคน ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด