วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมถนนอุดร-บึงกาฬ ไม่เริ่มที่เมืองอุดร

ถนนอุดร-บึงกาฬ ไม่เริ่มที่เมืองอุดร

การประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางที่เหมาะสม โครงการการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยง จ.อุดรธานี-จ.บึงกาฬ ตามมติ ครม. 13 ธันวาคม 2561 ให้กรมทางหลวง ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวการเดินทางและส่งสินค้าจะมากขึ้น เมื่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขง (มิตรภาพแห่งที่ 5) บึงกาฬ – บอลิคําไซ โดยเป็นการประชุมครั้ง 2 ได้ทำการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 จว.ต่อเนื่อง

โดยโครงการนี้จากเดิมมีแนวคิดจะ ถนนเส้นนี้จะแยกออกจากถนนมิตรภาพ ระหว่างอุดรธานี กับ หนองคาย ความเป็นไปได้สูงจะเป็นทางแยกไป อ.เพ็ญ ผ่าน อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ไป อ.โพนพิสัย อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และเข้าสู่ จ.บึงกาฬ แต่มีข้อเสนอใหม่ ให้เป้นการเชื่อมถนนมิตรภาพ บริเวณ อ.กุมภวาปี ผ่านไปยัง อ.หนองหาน อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ต่อไปยังพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ

ซึ่งการศึกษาเส้นทางที่เหมาะสม ได้แบ่งเป็น 3 เส้นทาง เริ่มต้นจาก บ.ดงเรือง ถนนมิตรภาพ (โค้งสล็อต) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี และไปจบที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ แบ่งเป็นเส้น สีเขียว , สีน้ำเงิน , และสีแดง ซึ่งขณะผู้ศึกษาได้เลือกเส้นสีน้ำเงิน เริ่มที่ บ.ดงเรือง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี – บ.เหล่าถาวร อ.เมือง จ.บึงกาฬ 154.8 กม. พื้นที่ 3 จังหวัด 10 อำเภอ 29 ตำบล 20 หมู่บ้าน

-เริ่มที่ถนนมิตรภาพ บ้านดงเรือง ผาสุก อ.กุมภวาปี ผ่านบ้านโนนสุก ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี
-ผ่านบ้านโคกกลาง (ศูนย์เด็ก-วัดมณีวรรณ), บ.ดอนค้อ บ.ดอนม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม

-ผ่านบ้านโนนสวรรค์ ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน ตัดกับถนนนิตโย (ก่อนถึงอำเภอหนองหาน) , ผ่านบ้านหนองงิ้ว (รร.หนองงิ้ว) ต.หนองหาน อ.หนองหาน ตัดถนนหนองหาน-เพ็ญ , ผ่านไร่พัฒนา , วัดป่าปัญญากร , บ.ดอนนางคำ ต.สะแบง อ.หนองหาน ,

-ผ่านบ้านนาสีนวน (วัดป่านาสีนวล – วัดป่าเทพนิมิต) ตัดกับถนนบ้านดุง-สุมเส้า , บ.ดุง , วัดป่าเจริญธรรม , บ.สระแก้ว , รพ.สต.สระแก้ว , บ.หนองสองห้อง , วัดป่าโนนม่วง , วัดสุทธิมรรคาราม ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง
-ผ่านบ้านคำเจริญ (รร.บ้านคำเจริญ-วัดป่าคำเจริญ) , วัดใหม่นาคูน , บ.นามน , วัดป่าระฆังทองโพธิ์ชัย ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ตัดกับถนนบ้านดุง-โพนพิสัย
-ผ่านวัดป่าศีลธรรมคูณ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
-ผ่านบ้านโนนม่วง , บ.โซ่ ตัดกับถนนโซ่พิสัย-ปากคาด อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
-ผ่านวัดป่าบ้านห้วยสะอาด ต.โซ่ , บ.ศรีนาวา , บ.นาแวง , บ.เหล่าถาวร จ.บึงกาฬ….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments