เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ แผนการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยจะออกประกาศของ กกต.ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าจะมีการสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะทำให้นายกฯ และสมาชิกสภา พ้นจากตำแหน่งในวันประกาศ

สำหรับจังหวัดอุดรธานีมีเทศบาลฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง 68 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ ทน.อุดรธานี ที่จะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 4 เขตๆละ 6 ที่นั่ง , เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ ทม.หนองสำโรง , ทม.โนนสูง-น้ำคำ , ทม.บ้านดุง ที่จะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขตๆละ 6 ที่นั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกจับตามอง ว่าจะมีการแข่งขันกันรุนแรง

ขณะที่เทศบาลตำบลฯ…. จะมีการเลือกตั้งรวมมากถึง 64 แห่ง ซึ่งจะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต สมาชิกเขตละ 6 คน ในพื้นที่ อ.เมือง คือ ทต.หนองไผ่ , ทต.นิคมสงเคราะห์ , ทต.นาข่า , บ้านจั่น , ทต.หนองบัว , ทต.หนองขอนกว้าง และทต.บ้านตาด

อ.กุมภวาปี ทต.กุมภวาปี , ทต.ปะโค , ทต.แชแล , ทต.หนองหว้า , ทต.พันดอน , ทต.กงพาน-พันดอน , ทต.เชียงแหว , ทต.ห้วยเกิ้ง , ทต.เวียงคำ

อ.หนองหาน มี ทต.หนองหาน , ทต.หนองเม็ก , ทต.โคกสูง , ทต.ผักตบ , ทต.บ้านเชียง , ทต.หนองไผ่

อ.กุดจับ ทต.กุดจับ , ทต.เมืองเพีย , ทต.เชียงเพ็ง , ทต.ยางชุม , ทต.ตลาดเลียน , ทต.ปะโค , ทต.สร้างก่อ

อ.หนองวัวซอ ทต.หนองวัวซอ , ทต.อุบมุง , ทต.ภูผาแดง , ทต.โนนหวาย , ทต.กุดหมากไฟ , ทต.หนองบัวบาน

อ.วังสามหมอ ทต.วังสามหมอ , ทต.ผาสุก , ทต.หนองหญ้าไซ , ทต.ลำพันชาด , ทต.บะยาว

หนองแสง ทต.นาดี , ทต.แสงสว่าง – อ.น้ำโสม ทต.น้ำโสม , ทต.นางัว

อ.ไชยวาน ทต.ไชยวาน , ทต.หนองแวงแก้มหอม , ทต.โพนสูง

อ.สร้างคอม ทต.สร้างคอม , ทต.บ้านยวด , ทต.บ้านโคก

อ.ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ , ทต.จำปีศรีธาตุ , ทต.บ้านโปร่ง , ทต.นาคำ

อ.บ้านผือ ทต.บ้านผือ , ทต.คำบง , ทต.กลางใหญ่

อ.นายูง ทต.นายูง , ทต.โนนทอง

อ.ทุ่งฝน ทต.ทุ่งฝน , ทต.ทุ่งใหญ่

อ.เพ็ญ ทต.เพ็ญ , ทต.บ้านธาตุ –

อ.กู่แก้ว ทต.กู่แก้ว , ทต.คอนสาย

อ.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด , ทต.หนองแวงโนนสะอาด

บทความก่อนหน้านี้8เสี่ยงสูงจากโรงเบียร์รอด ล่าต่อหนุ่มส่งของป่วย
บทความถัดไปสภานครอุดรฯให้ซื้อวัคซีนโควิด 91.09 ล้านบาท