นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี เป็น 1 ใน 5 นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 ด้วยคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ ถือเป็นรางวัลสูงสุดรางวัลหนึ่ง ของผู้ดำรงตำแหน่ง “นายอำเภอ” ที่ผ่านมามีอดีตข้าราชการ ข้าราชการระดับสูง หลายท่านเคยได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจนี้ เป็นนายอำเภอที่สื่อมวลชนอุดรธานี ตั้งสมญาไว้ถึง 4 ชื่อ

นายอำเภอณฐพล วีถี เกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2510 ที่ จ.ชลบุรี
จบปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
จบปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ปี 2548
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.มคธ อินเดีย ปี 2552
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มรภ.มหาสารคาม ปี2559

บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 3 เม.ย. 2531
พยาบาลสำรอง รพ.ทหารเรือ ปี 2533
ปลัด อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ปี 2540
ปลัด อ.หน.ฝ่ายบริหารการปกครอง อ.กุดจับ ปี 2547
ปลัด อ.หน.ฝ่ายบริหารการปกครอง อ.พิบูลย์รักษ์ ปี 2551
ปลัด อ.หน.กลุ่มงานบริหารการปกครอง อ.เพ็ญ ปี 2552
นายอำเภอหนองแสง ปี 2559
นายอำเภอบ้านผือ ปี 2560
นายอำเภอเพ็ญ ปี 2561-ปัจจุบัน (เหลืออายุราชการอีกพอสมควร)

“นายณฐพล วิถี” ได้รับการกล่าวขานจากสื่อมวลชน ถึงกับมีการตั้งสมญาให้หลายสมญา และยังมีที่มาที่ไปน่าสนใจ แม้ท่านฯเริ่มรู้จักในหมู่สื่อมวลชน เมื่อครั้งเป็นนายอำเภอหนองแสง หรือระยะเวลาผ่านไปไม่ถึง 5 ปีก็ตาม ขอเอ่ยถึงที่มาที่ไปของสมญาท่านฯ เรียงลำดับจากสมญาแรกจนถึงล่าสุด

“นายอำเภอฝายมีชีวิต” อ.หนองแสง เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำห้วยหลวง และลุ่มน้ำปาว และยังเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของเมืองอุดรธานี จากแนวคิดการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน จากพี่น้องทางภาคใต้ที่เรียกว่า “ฝายมีชีวิต” ดั้นด้นไปตามหาองค์ความรู้ แล้วชักชวนชาวบ้านสร้างขึ้น กลายเป็นฝายมีชีวิตแห่งแรกในภาคอีสาน ขยายไปในพื้นที่อื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้จังหวัดข้างเคียง

“นายอำเภอพายุ” เมื่อมาเป็นนายอำเภอบ้านผือ มีวาตภัยเกิดขึ้นหลายครั้งติดต่อกัน และยังเป็นวาตภัยที่รุ่นแรง การติดตามข่าวทำให้พบกันบ่อยครั้ง ได้เห็นวิธีการทำงานเชิงรุก-เชิงรับ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว และเมื่อย้ายมาเป็นนายอำเภอเพ็ญ ก็ถูกวาตภัยก็ถล่มอีก บวกรวมกับการเริ่มต้น เปิดโปง “เกศกัญญา ฟาร์ม” ที่อ้างเงิน UN ปลูกถั่วลวงโลก ทันที่ที่มาเป็นนายอำเภอบ้านผือ จนนำไปสู่การดำเนินคดี มีคำพิพากษาจำคุก 21 ปี 4 เดือน เมื่อ มี.ค.2563

“พ่อนายอำเภอ” เปรียบเหมือนเป็นพ่อเมืองประจำอำเภอ เข้าไปดูแลทุกข์สุขถึงระดับครอบครัว ทั้งให้กำลังใจ จัด จนท.ติดตามต่อเนื่อง ครอบครัว “สตรีแห่งขุมเขา เจ้าสาวชาวเพ็ญ” ที่ลูกสาวชาว อ.เพ็ญ ถูกฆาตกรรมอำพลางที่อังกฤษ และไกล่เกลี่ยคดีความ “ยาย-หลาน” บนสถานีตำรวจ และลามไปปรากฏในสื่อต่างๆ ให้กลับมาให้อภัยต่อกัน อยู่ร่วมกันคอยดูแลกัน

และ “นายอำเภอสองดอกเตอร์” เพราะจบการศึกษาปริญญาเอกถึง 2 มหาวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.มคธ อินเดีย ปี 2552 , ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มรภ.มหาสารคาม ปี2559

เรายังคงต้องติดตาม “นายณฐพล วิถี” กับการเติบโตในชีวิตราชการต่อไป……….