คุยกันมานานมากเรื่อง “ไมซ์อุดรธานี” เมืองที่ได้รับการรับรองจากองค์กร ว่ามีศักยภาพเพียงพอจัดประชุม-นิทรรศการ-แสดงสินค้า ในระดับสากลได้ แม้อุดรธานีจะมีโอกาส แต่ก็เต็มไปด้วยขวากหนาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด สู่ความเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการฯ และตัวแทนจาก สนง.ส่งเสริมการจัดการประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมี “ไมซ์ซีตี้” 5 จว. คือ กรุงเทพฯ , พัทยา , เชียงใหม่ , ภูเก็ต และขอนแก่น โดยมีกรุงเทพเป็น “ไมซ์นานาชาติ” ขณะที่อุดรธานี พยายามผลักดันให้อุดรธานีเป็น “ไมซ์ซีตี้” เพื่อได้รับการรับรองจาก สสปน. ซึ่งจะได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนงบประมาณ ช่วงปีที่ผ่านมามี 3 จว. คือ พิษณุโลก-สุราษฎรธานี-อุดรธานี ได้รับสิทธิเสนอตัวของเป็น “ไมซ์ซิตี้” โดยอุดรธานีเพิ่งตอบรับขอเสนอตัวเมื่อ 17 เมษายน 2563 หลังจากวานอยู่กับ “โควิด-19”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เสนอให้คณะกรรมการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ ให้เสร็จก่อน ผวจ.อุดรธานี จะย้ายไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะที่ผ่านมาอุดรธานีได้จัดทำข้อมูลเบื้องต้นแล้ว และเชื่อว่าอุดรธานีมีความพร้อม และจะได้รับการประกาศเป็นไมซ์ซิตี้ พร้อมขอให้ สสปน.แนะนำกรองเวลาที่สามารถดำเนินการได้ โดยจัดส่งข้อประเมินรอบแรก วันที่ 24 สิงหาคมนี้ เพื่อพร้อมตรวจประเมินรอบสอง 7-8 กันยายนนี้ ส่วนการตัดสินคณะกรรมกรใหญ่ จะต้องรอความพร้อมของคณะกรรมการ จากหลายหน่วยงาน หายองค์กร

สสปน.ให้คำชี้แนะในการศึกษา จัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ว่าไมซ์ซิตี้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ภุมิภาค-ชาติ-นานาชาติ โดยหลักเกณฑ์การประเมิน 8 ด้าน ด้านที่ 1 ความสะดวกในการเข้าสู่เมือง และการจัดงาน 3 ข้อย่อย , ด้านที่ 2 การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองจัดงาน 9 ข้อย่อย , ด้านที่ 3 กิจกรรมเพิ่มเติมนอกจากการประชุม 4 ข้อย่อย ,

ด้านที่ 4. ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก 7 ข้อย่อย , ด้านที่ 5 สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก 10 ข้อย่อย , ด้านที่ 6 ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 3 ข้อย่อย , ด้านที่ 7 สภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง 3 ข้อย่อย และด้านที่ 8 ความเสี่ยงในการยกเลิกและรักษาความปลอดภัย 2 ข้อย่อย โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลรอบแรก เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่สอง ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงพื้นที่จริง

ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้สอบถามในประเด็น การรับรองคุณภาพของโรงแรม หรือระดับดาว จะใช้ข้อมูลหน่วยงานไหน ได้รับการชี้แนะว่าใช้ “อาโกด้า” ก็ได้ แต่ต้องใช้ข้อมูลทีไหนให้ใช้แหล่งเดียวกัน , อุดรธานีไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จะใช้ตัวเลขของสถานีใกล้เคียงคือ ขอนแก่น หรือหนองคาย ได้รับคำตอบว่า ขอให้ได้ตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน ….