ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาแนวตลิ่งลำห้วยหลวงชำรุด โดยเชิญหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานสนับสนุนมาร่วมประชุม ก่อนร่วมสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหาย

นายสมพร คมขำ หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ชลประทานอุดรธานี กล่าวว่า ผลของพายุ “ซินลากู” ส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยหลวง มีปริมาณเพิ่มขึ้น 4 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมสะสมช่วงต้นเดือนถึงปัจจุบัน มีน้ำไหลเข้าอ่างฯห้วยหลวง 15 ล้าน ลบม. และพายุยังทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่ง ลำน้ำห้วยหลวงในพื้นที่ อ.เมือง 3 จุด แม้ก่อนหน้านี้เคยนำกระสอบทราย มาทำพนังกันการกัดเซาะเฉพาะหน้า ขณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขอรับงบประมาณแก้ไข แต่จะได้รับการจัดสรรในปี 2565

โดยจุดแรก ดูสภาพตลิ่งลำห้วยหลวงบริเวณ บ.สูงแคน ต.หมูม่น อ.เมือง อบต. หมูม่น และ อบจ.อุดรธานี เคยนำต้นยูคามาทำพนัง และวางกระสอบทรายป้องกันการพังทลายของดินริมตลิ่ง แต่ในปีนี้น้ำมาเร็ว กำนันผู้ใหญ่บ้านจึงนำลูกบ้านมาดำเนินการ วางกระสอบทรายแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เกรงว่าหากมีพายุมาอีก ริ่มตลิ่งอาจพังประชาชนจะได้รับผลกระทบ

จุดที่ 2 ลำห้วยหลวงจุดแบ่งเขต บ.ดงเจริญ ม. 12 ต.หมู่ม่น และ บ.นาทาม ม.9 ต.นากว้าง อ.เมือง เดิมบริเวณนี้จะมีฝ่ายน้ำล้นสร้างมากว่า 40 ปี เกิดชำรุดและกรีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้น้ำไหลเปลี่ยนทิศ เข้ากัดเซาะพนังดินเดิมด้านบ้านนาทาม จากเดิมกว้าง 3 เมตร ปัจจุบันเหลือไม่ถึงเมตร ถ้าไม่เร่งแก้ไขน้ำจะกัดเซาะตลิ่งพังและไหลเข้าท่วมที่นาเกษตรกร และบ้านเรือนราษฎรฝั่งบ้านนาทาม

ส่วนจุดที่ 3 ลำห้วยหลวงบริเวณถนนลาดยาง บ.ดงยาง-บ.นาทาม ซึ่ง อบต.นากว้างได้รับการถ่ายโอน มาจากโยธาธิการและผังเมือง ระยะทาง 4.1 กม. เป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออก บ.โนนสวรรค์ , บ.ดงยาง และ บ.นาทาม มากกว่า 400 หลังคาเรือน โดยจุดนี้ริมตลิ่งบริเวณหัวโค้ง ถนนทรุดระยะทางกว่า 135 เมตร อบต.นากว้างและประชาชนในพื้นที่ ได้นำขวดน้ำมาติดเป็นสัญญาณเตือน ขอให้เร่งแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เกรงว่าประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้จะเกิดอุบัติเหตุ

นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 จะบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ ทำพนังกั้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกันนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี ยังได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.อุดรธานี ปี 2563 และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ วาตภัยและดินถล่มจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 โทรศัพท์ 0-4224-6983 หรือ 0-4224-6920….