เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมติดตาม การจัดระเบียบสายไฟฟ้า-สายสัญญาณ โดยมีนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี นำตัวแท่นฟ้าภูมิภาค 20 อำเภอ และผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารทุกประเภท

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี กล่าวว่า การไฟฟ้าฯ มีแผนจัดระเบียบสายสื่อสารทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 3,891 เส้นทาง ระยะทาง 7,863 กิโลเมตร ในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,642 เส้นทาง 2,719 กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม รวม 427 เส้นทาง จำนวน 590 กิโลเมตร เฉพาะจังหวัดอุดรธานี มี 90 เส้นทาง จำนวนเสา 5,245 ต้น ระยะทาง 145.78 กิโลเมตร

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าฯ ร่วมกับ กสทช. ผู้ประกอบการสายสื่อสาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยผู้ประกอบการได้ Marking ทั้งสายที่ไม่ได้ใช้งานและใช้งานด้วยสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ตามที่ กฟภ. กำหนด รวมถึงสายสื่อสารของหน่วยงานราชการ อาทิ สาย CCTV ของตำรวจ หรือสายสัญญาณเสียงตามสาย แล้ว กฟภ.จะเข้ามาดำเนินการปลดสาย ส่งคืนให้เจ้าของสาย และจัดระเบียบสายที่เหลืออยู่

ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 7 เส้นทาง ประกอบด้วย แยกทางต่างระดับ-บ้านไก่เถื่อน , แยกทางต่างระดับ-แยกสามพร้าว แยกทางต่างระดับ-แยกหนองสำโรง , แยกชลประทาน-หนองประจักษ์ , ทุ่งศรีเมืองและรอบศูนย์ราชการ , แยกน้ำพุ-สันตพล และสนามบิน-บิ๊กซีนาดี ที่เหลือจะดำเนินการในสายทางสำคัญก่อน อาทิ ถนนทหาร ในเขตทน.อุดรธานี ให้เสร็จทั้ง90สายทางภายในเดือนมิถุนายน 2563

บทความก่อนหน้านี้สี่แยกในนครอุดรกลางดึกอันตราย
บทความถัดไปรพ.อุดรลุยเปิด“สมาร์ท อีอาร์”ก่อนสงกรานต์