ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ เทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์ การลงทุนในภาครัฐอันเกี่ยวกับสาธารณะ 2 โครงการสำคัญ มีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี , กลุ่มยุทธศาสตร์ จ.อุดรธานี และส่วนงาน ทน.อุดรธานี ร่วมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก หน่วยงานในพื้นที่โครงการ และผู้นำชุมชน ที่มาร่วมเวทีกันอย่างคึกคัก

เริ่มจากโครงการแรก แผนสร้างเส้นทางเชื่อม “ทุ่งศรีเมือง-หนองประจักษ์” ที่เริ่มมีแนวคิดมาตั้งปี 2560 ให้พื้นที่สองส่วนเอื้อประโยชน์ต่อกัน ในช่วงเวลาจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยการก่อสร้างถนน หรือทางเดิน จากข้าง สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี กับ สนง.สัสดี จ.อุดรธานี และศูนย์ทะเบียนราษฎร์ จะต้องขอใช้พื้นที่จาก กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่

ทั้งนี้อุดรธานีได้สนับสนุนงบประมาณ 7.7 ล้านบาท มอบให้ สนง.โยธาธิการและผังเมือง ออกแบบเพื่อรับฟังความคิดเห็น สรุปเบื้องต้นแบบที่จะก่อสร้าง จะเป็นทางเชื่อมความกว้างด้านทุ่งศรีเมือง 16 เมตรเศษ ส่วนด้านหนองประจักษ์ฯ 20 เมตร เป็นทางเชื่อมที่ใช้ในการเดิน ห้ามรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน ผ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถใช้พื้นที่ทางเชื่อมจัดกิจกรรมหลากหลาย หากมีการก่อสร้างจะใช้เวลา 6 เดือน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

โครงการที่สอง แผนสร้างสะพานลอยคนข้าม ถ.ศรีสุข ของศิษย์เก่า รร.อุดรพิทยานุกูล จะให้การสนับสนุนงบประมาณ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีความเหมาะสมจะสร้างใน 2 จุด คือ จุดแรก ใกล้ประตู รร.อุดรพิทยานูกูล ด้าน สนง.อัยการ จ.อุดรธานี หรือ สนง.ทรัพยากรป่าไม้ฯ , จุดที่สอง ใกล้ประตูหน้า รร.อุดรพิทยานุกูล ด้าน สนง.สำนักพื้นที่อนุรักษ์ 10 เวทีรับฟังความคิดเห็นเลือกจุดที่สอง โดยรูปแบบสะพานลอย มีโครงสร้างเสาเป็นคอนกรีต ส่วนตัวสะพานลอยเป็นเหล็ก

ขณะในวันเดียวกัน ทน.อุดรธานี จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดชุมชนเฟสสอง 112 จุด หรือ 224 กล้อง หลังจากเฟสแรก ติดตั้งไปแล้ว 110 จุด 220 กล้อง ซึ่งเป็นกล้องบันทึกเฉพาะจุด รองรับการพัฒนาเชื่อมสัญญาณ ……..