หมอโตโต้ รอง สสจ.อุดรธานี นำ 5 ทีมควบคุมโรคติดต่อ ไปช่วยและหาประสบการณ์ พื้นที่โควิด-19 ระบาดจริง จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 , นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ , นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี พร้อมบุคลากร สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี ร่วมส่งและให้กำลังใจ “ทีมปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคอุดรธานี” เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมป้องกัน ตลอดจนให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ใน จ.สมุทรสาคร โดยมีครอบครัวของทีมมาให้กำลังใจด้วย

ทีมปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคติดต่อ จ.อุดรธานี ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข นำโดย นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รอง สสจ.อุดรธานี พร้อมทีมสนับสนุนรถตรวจการ และรถตู้ 2 คันพร้อมคนขับ ส่วนทีมสอบสวนโรค 5 ทีมๆละ 4 คน โดย ผช.สาธารณสุขอำเภอ รถตู้พร้อมคนขับ เป็นทีมแรกจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 1 สัปดาห์ จากนั้นจะทีมที่ 2 จะเดินทางไปสับเปลี่ยน โดยขบวนรถ 7 คันเคลื่อนออกจาก สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี ท่ามกลางเสียงปรบมือ

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 เปิดเผยว่า พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ยังไม่มีการระบาดของ โควิด-19 ขณะที่บุคลากรทางแพทย์เรา มีประสบการณ์และมีความพร้อม จะเข้าไปช่วยในพื้นที่ระบาดของโควิด-19 โดยจะลงไปในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งในพื้นที่ระบาดเจ้าหน้าที่เริ่มอ่อนล้า หลังจากที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันมานาน ที่นอกจากจะช่วยพื้นที่นั้นแล้ว ยังจะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่มาถึงพื้นนี้เราด้วย

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อุดรธานีมีทีมสอบสวนโรคอยู่ 60 ทีม เบื้องต้นเราจัดเตรียมทีมไว้ 2 รุ่นๆแรก 5 ทีมๆละ 4 คน เดินทางวันนี้ใช้เวลา 7 วัน เดินทางกลับมาจะตรวจหาเชื้อ จากนั้นให้ทำงานอยู่ที่บ้านครบ 7 วันตรวจเชื้ออีกครั้ง สามารถกลับมาทำงานได้ โดยรุ่นที่ 2 ก็จะเดินทางไปสับเปลี่ยนทำหน้าที่อีก 7 วัน โดยจะมีรองนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี ควบคุมทีมและทีมสนับสนุน นอกจากนั้น รพ.อุดรธานี ก็จะจัดทีมแพทย์-พยาบาล 10 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สนามด้วย

นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รอง สสจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ทุกคนสมัครใจอาสามาทำหน้าที่นี้ ได้ซักซ้อมกันชัดเจนว่า ทุกคนจะไปทำงานกันเต็มความสามารถ และต้องป้องกันตัวเอง 100 % การไปครั้งนี้นอกจากจะช่วยพื้นที่ จ.สมุทรสาครแล้ว ยังจะเป็นการไปหาประสบการณ์ ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ระบาดจริง มีการตรวจคัดกรองวันละมาก จะทำให้ได้ประสบการณ์เหล่านั้น มาเตรียมความพร้อมให้กับเราเอง หากเกิดการระบาดเช่นกัน …