นายก ทน.อุดรธานี พร้อมนำเงินสะสมจัดซื้อ “วัคซีนโควิด-19” ฉีดประชาชนตามทะเบียนราษฎร์ 1.3 แสนคน 130 ล้านบาท

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบสอง แม้อุดรธานีพบผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 1 คน ขณะนี้ได้รับการรักษากลับบ้านแล้ว อยู่ในช่วงการกักตัวเฝ้าติดตามอาการ ทน.อุดรธานี ได้เร่งรัดตามมาตรการที่รับมอบหมายตรง และร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง พร้อมทั้งมาตรการเสริมของเราเอง ตามประสบการณ์ที่เคยทำมาในรอบแรก

“ ขณะนี้ ทน.อุดรธานี ได้ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และ อสม. เฝ้าติดตามค้นหาประชาชน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องได้รับการคัดกรอง ให้ความรู้ แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนการดูแลกักตังเองที่บ้าน เฝ้าติดตามอาการให้ทั่วถึง , การดูแลสถานที่ของ ทน.อุดรธานี อาทิ โรงเรียน , สถานีขนส่ง , ตลาดสด , สนามกีฬา , สวนสาธารณะ , แรงงานก่อสร้าง และอื่นๆ ด้วยการทำความสะอาด เน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก-เจลล้างมือ-เว้นระยะห่าง ”

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี รวมไปถึงเรื่อง “วัคซีน” ที่รัฐบาลชี้แจงว่าได้จัดหาวัคซีน เพื่อฉีดให้กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป 50 %ของประชากร ในฐานะ อปท.ดูแลประชากร 130,000 คน เมื่อตรวจสอบเงินสะสมของเรา เทียบกับราคาวัคซีน 2 เข็ม/คน ประมาณ 1,000 บาท/คน ทน.อุดรธานี มีเพียงพอในการจัดหาวัคซีนครบทุกคน ในข้อจำกัดว่าวัคซีนมีจำหน่าย และได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลไทย …