วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมพืชสวนโลกพบกันครึ่งทางปรับเงิน-ปรับผัง

พืชสวนโลกพบกันครึ่งทางปรับเงิน-ปรับผัง

ขัดแย้งอุดรธานี-กรมวิชาการเกษตร เตรียมงานพืชสวนโลกอุดรฯ เริ่มเห็นข้อยุติพบกันครึ่งทาง อุดรยอมให้ปรับเกลี่ยงบ กรมวิชาการเกษตรไม่ขอปรับผัง เตรียมชงเข้าที่ประชุม คกก.บริหารฯวันศุกร์นี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะทํางานกลั่นกรองการออกแบบแผนผังแม่บท งานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี โดยมีที่ปรึกษา รมว.เกษตร , รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ , อธิบดีกรมวิชาการเกษตร , สสปน. , กรมบัญชีกลาง , สมาคมพืชสวนไทย , ผู้รับจ้างออกแบบผังแม่บท ร่วมประชุมในระบบออนไลน์ รวมทั้งนายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี , นายก อบจ.อุดรธานี นำคณะทำงานประชุมที่ห้องคำชะโนด ศาลากลาง จ.อุดรธานี

เพื่อร่วมกันหาบทสรุป ความขัดแย้งของกรมวิชาการเกษตร ในการเสนอปรับผังแม่บทงานพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ที่ตรวจรับมอบงานไปแล้ว 2 งวดจาก 5 งวด ที่อ้างถึงข้อสังการนายกฯ , รมว.เกษตรฯ และเพื่อตอบโจทย์การเดินของผู้ชมงาน ที่รูปแบบเดิมไกลเกินไป แต่อุดรธานีไม่เห็นด้วย อ้างเหตุผลจะทำให้งานล่าช้า เพราะไปเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย อาจจะถูกสมาคมสวนนานาชาติ (AIPH) ตัดสิทธิการจัดงาน และจะกระทบกับการบริหารจัดการพื้นที่ หลังจากจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกไปแล้ว

โดยทั้งกรมวิชาการเกษตรฯ และอุดรธานี ได้ชี้แจงเหตุผลที่เคยเสนอไปแล้ว เปรียบเทียบกับข้อสั่งการตามมติ ครม. และระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ความถูกต้อง อาทิ ผลของมติ ครม.กรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท , อำนาจของคณะทำงานชุดนี้ , การตรวจรับมอบงานไปแล้ว 2 งวด , การปรับลดงบอาคารสถานที่ ไปเพิ่มให้งานสวน , การขอปรับผังแม่บท และผู้รับจ้างขอขยายเวลาส่งงานอีก 90 วัน และขอค่าใช้จ่ายทางวิชาการเพิ่ม ซึ่งตลอดการประชุมกว่า 3 ชม.เศษ เหตุผลของทั้งสองฝ่าย มีลักษณะปะทะกันเป็นระยะ

การประชุมมีผลสรุปออกมาในลักษณะ “พบกันครึ่งทาง” เรื่องแรกการเกลี่ยงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรมวิชาการเกษตรเสนอ ลดงานด้านก่อสร้างจาก1,686.76 ล้านบาท เหลือ 1,011.76 ล้านบาท และนำไปเพิ่มให้งานพืชสวนจาก 125 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท โดยที่ผู้รับจ้างจะขอเกลี่ยงบฯเอง จะไม่ของขยายเวลาส่ งงาน และของบประมาณเพิ่ม ส่วนเรื่องการปรับผังแม่บท กรมวิชาการเกษตรไม่ขอปรับ ให้คงรูปแบบผังเดิมที่ส่งงานงวด 2 ไปแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างพร้อมส่งงานงวดที่ 3 ได้ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาใหม่ โดยให้นำข้อ หารือในวันนี้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในวันศุกร์ 8 ธันวาคมที่จะถึงนี้….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments