สัปดาห์ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง มีประชาชนคัดค้านก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยงานหนึ่งในพื้นที่ จ.อุดรธานี ริมอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง (ทิศใต้) ติดกับ สนง.เทศบาลเมืองหนองสำโรง บ.นาทราย ม.9 โดยมีการติดตั้งป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ระบุข้อความคัดค้านไว้ 2 จุด จุดแรก อยู่บริเวณหน้า สนง.ทม.หนองสำโรงเดิม ถนนอุดรธานี-หนองสำโรง จุดที่สองอยู่บริเวณที่ดินที่ถูกระบุว่าจะถูกขอใช้พื้นที่

ข้อความบางส่วนระบุว่า ประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ ชาวชุมชนผู้พิทักษ์รักษ์หนองสำโรง 29 ชุมชน 1.คัดค้าน ไม่ยอมให้สร้างบ้านพักในผืนแผ่นดินนี้ , 2. หยุด หยุดคิด หยุดสร้าง หยุดทำลาย หนองสาธารณะหนองสำโรง , 3. ขอแสดงจุดยืนคัดค้าน ไม่ยอมให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใด นำผืนดินแห่งนี้ไปสร้างพักอาศัย เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวชุมชนท้องถิ่น ชาวชุมชนต้องการพัฒนาที่ดินผืนนี้เป็นที่พักผ่อน และเป็น “ปอดชุมชน” ต่อไป 4.ผืนแผ่นดินนี้ พวกเราชาวหนองสำโรง รักษาไว้เป็นสมบัติแผ่นดิน

นายบัณฑิต ปภาสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการชุมชน ทม.หนองสำโรง เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน ทม.หนองสำโรง เชิญประชุม 29 ชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ แจ้งว่าโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จะมาขอใช้ที่ดินรวม 5 ไร่ ติดกับ สนง.ทม.หนองสำโรง คณะกรรมการฯทุกชุมชนไม่เห็นด้วย เบื้องต้นได้ยื่นหนังสือคัดค้าน ต่อผู้ว่าฯผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี และขอให้จัดหาพื้นที่ใหม่ให้ พร้อมจัดทำป้ายประกาศเจตนา

“ พื้นที่ไม่เหมาะสมสร้างบ้านพัก ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนตน เพราะทิศเหนือติดอ่างฯหนองสําโรง ทิศตะวันออกติดคลองส่งน้ำชลประทาน และศูนย์ปฏิบัติการข่าวของทหาร ทิศใต้เป็นเชิงสะพาน ซึ่งจะมีปัญหาด้านการจราจร และทิศตะวันตกติด สนง.ทม.หนองสําโรง ควรสงวนไว้เป็นสมบัติของประชาชนและลูกหลาน สนับสนุนให้สร้างสวนสาธารณะ ซึ่งมีแผนสร้างสวนสาธารณะ และผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้ว ”

ประธานคณะกรรมการชุมชน ทม.หนองสำโรง เปิดเผยอีกว่า หากมีการก่อสร้างบ้านพักจริง รวมแล้วมากถึง 21 หลัง จะมีคนมาอาศัยรวมกันจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงามจะถูกทำลาย ขณะสภาพพื้นที่น้ำเสียเกิดจากบ้านเรือน จากห้องน้ำ ห้องส้วม การซักล้าง และอื่นๆ จะไหลลงสู่อ่างฯหนองสําโรง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค หล่อเลี้ยงชาวเมืองอุดรธานี และประปาชาวชุมชนรอบอ่างฯ ”

นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง เปิดเผยว่า ที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมด ทม.หนองสำโรงขอใช้ 23-2-34 ไร่ ตรงกลางใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน 8-3-35 ไร่ ด้านขวา 8-2-71 ไร่ อยู่ระหว่างขอยกเลิกการใช้ เพราะไม่ได้จัดหาประโยชน์ และพื้นที่ด้านซ้ายที่เป็นประเด็นคัดค้าน 6-0-28 ไร่ ได้มาขอใช้เพียง 5-0-0 ไร่ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ ทม.หนองสำโรง ได้ใช้งบประมาณถมไว้แล้ว

“ ทม.หนองสำโรง ได้ร่วมพูดคุยกับทาง สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี , สนง.ชลประทานที่ 5 และชลประทาน จ.อุดรธานี แต่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และการนำเข้าสู่การพิจารณาของ สภา ทม.หนองสำโรง ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนในการทำงาน ทั้งนี้ทุกฝ่ายรับรู้กรณีชาวบ้าน แสดงออกถึงท่าทีที่คัดค้านแล้ว ”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานในการหาพื้นที่สร้างโครงการดังกล่าว ได้เตรียมเสนอพื้นที่ใหม่ให้พิจารณา เป็นพื้นที่ของโรงเรียนบ้านนาทราย ซึ่งถูกยุบไม่มีการเรียนการสอนมาหลายปีแล้ว อยู่ระหว่างการคืนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษให้กรมธนารักษ์ อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่ถูกคัดค้าน แต่อยู่คนละฟากถนน และไม่ใช้พื้นที่ติดกับอ่างฯหนองสำโรง ….