18 ม.ค.65 วันก่อตั้งเมืองอุดรธานี จัดพิธีตามประเพณีที่พระอนุสาวรีย์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 53 หน่วยส่งตัวแทนร่วมงาน รำบวงสรวงของประชาชน 400 บวกรำบวงสรวงออนไลน์ ถ่ายสอดสัญญาณขึ้นจอยักษ์ในงาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสบายดี ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เสนอขอมติและความคิดเห็นจาก คณะกรรมการโรคติดต่ออุดรธานี ในการจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี สู่ปีที่ 129 วิถีใหม่ (New Normal) 18 มกราคม 2565” ซึ่งตรงกับวันที่พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ถอยทัพจากริมแม่น้ำโขงตามสนธิสัญญา ร.ศ.112 มาตั้งทัพที่บ้านเดื่อหมากแข้ง จนเติบโตมาเป็น จ.อุดรธานี เมืองศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ปีก่อนมีการระบาดของโควิด-19 อุดรธานียังจัดงานพิธีตามประเพณี แต่งดกิจกรรมการรำบวงสรวง เพราะทุกปีจะมีผู้มาร่วมรำกว่า 2 หมื่นคน โดยจัดให้มีการรำบวงสรวง “ออนไลน์” มาจากจุดต่าง ๆ ถ่ายทอดสัญญามาที่บริเวณงาน ช่วงเดือนที่ผ่านมามีการพูดคุย ในสถานการณ์ที่เรามีผู้ติดโควิด-19 ไม่เกินวันละ 20 คน ก็หวังว่าจะกลับมารำบวงสรวงปกติ แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 100 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นได้อีก

“ เมื่อวานมีการประชุมหารือในเรื่องนี้ เห็นว่ามาถึงวันนี้เราติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น ว่าเราจะต้องอยู่กับโรคนี้อย่างไร จึงมาขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ ว่างานที่จะจัดมี 2 วัน วันแรกช่วงเย็น 17 ม.ค.65 เป็นพิธีอัญเชิญศาตราวุธ จากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ด้วยรถพร้อมกองเกียรติยศของ มทบ.24 , บน.23 และตชด.24 มาที่พระอนุสาวรีย์ฯ วันที่สองเช้า 18 ม.ค.65 มีการประกอบพิธีครบตามประเพณี วางพานพุ่ม พิธีสงฆ์ บายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง , รำบายศรีฯ และรำบวงสรวง โดยจะลดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะตัวแทนจาก 53 หน่วย ”

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า สำหรับการรำบวงสรวงของประชาชน จะจัดให้รำเฉพาะรอบพระอนุสาวรีย์ฯ ได้ราว 400 คน โดย จ.อุดรธานีจัดไว้สำหรับตัวแทนหน่วยราชการ และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ 100 คน ส่วนเทศบาลนครอุดรธานี จัดให้สำหรับตัวแทนประชาชน ที่ไม่ต้องเดินทางจากต่างพื้นที่ 300 คน ทั้งหมดจะต้องตรวจ ATK บริเวณงาน ทั้งนี้การรำลักษณะออนไลน์ เทศบาลนครอุดรธานีก็ยังจัดเหมือนปีก่อน เพื่อให้ 20 อำเภอ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดสัญญาภาพของตนเอง มาที่บริเวณพระอนุสาวรีย์

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า การรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ เกิดจากพลังแห่งความเคารพศรัทธา ของพี่น้องชาวอุดรธานีจนเป็นประเพณี แต่เพราะสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ปีก่อนไม่มีการรำที่พระอนุสาวรีย์ เหมือนจะขาดบางอย่างไปในงาน ปีนี้ก็ให้จัดตัวแทนมารำ และที่ไม่ได้มาบริเวณงาน ก็จะได้รำทางออนไลน์ 1 ปีจะได้มารำบวงสรวงและขอพรพระองค์ฯ ก็คงจะขอพรต่อพระองค์ให้ช่วยปัดเป่า โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี มีมติให้จัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี สู่ปีที่ 129 วิถีใหม่ (New Normal) 18 มกราคม 2565” โดยขอให้มีการเข้มงวด ในมาตรการป้องกันโควิด-19 ไม่ใช่เฉพาะบริเวณพระอนุสาวรีย์ แต่หมายรวมถึงอีกหลายจุด ที่มีประชาชนไปรวมตัว อาทิ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี , ลานสังคีตหนองประจักษ์ , สนามทุ่ง
ศรีเมือง , หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง 20 อำเภอ หรือสถานที่อื่นที่มีคนจำนวนมาก….

บทความก่อนหน้านี้ผู้การอุดรสอบปากคำ”ไอ้ชาติ”รัวยิงพ่อตาสาหัส หลั่งน้ำตาสำนึกผิด
บทความถัดไปโควิดอุดรฯ-โอมิครอนพุ่งสูง 7 รพ.เตียงใกล้เต็ม