วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกการศึกษา“ดีปา”เลือกอุดร-ชลบุรีจัดรวมพลคนดิจิทัล

“ดีปา”เลือกอุดร-ชลบุรีจัดรวมพลคนดิจิทัล

เวลา 10.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือกิจกรรม Road Show “รวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” (Smarter City in Action) งานนี้จะจัดขึ้นในภูมิภาคเพียง 2 จังหวัด คือ ชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 และอุดรธานี ระหว่าง 19-20 มีนาคม 2563 ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี

โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผอ.เขตพื้นที่ภาคอีสาน สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีปา) นำเสนอร่างแผนการจัดงาน มีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี , นายธนกร วีระชาติยานุกูล ประธานสภาธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี , นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี , ตัวแทน มรภ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ

เพื่อส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการ สร้างงานให้กับประชาชน , เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ต่อยอดเครือข่าย ASEAN Smart Cities Network ยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมโอกาส ขยายช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล ในการนำไปแก้ไขปัญหา (Solution) ที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่

โดยแบ่งสัดส่วนงานเป็น แก้ไขปัญหาเมือง แก้ไขปัญหาประชาชน และสัมมนาและแชร์ประสบการณ์ตัวแบบเมืองอัจฉริยะ , สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยคูปองสนับสนุน , นำเสนอและทดลองใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเมือง แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และแนวทางการทำเกษตรอัจฉริยะ และมีพื้นที่แสดงงานส่วน Exhibition Digital Transformation Smart Farming และ Smart city และ จัดกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ การพัฒนาการท่องเที่ยว และการทดลองการพัฒนาเทคโนโลยี IoT

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผอ.เขตพื้นที่ภาคอีสาน สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีปา) กล่าวว่า นอกจากจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการประยุกต์ใช้ได้ผล ในระดับประเทศมาแสดง ยังมีผลงานของการประยุคใช้เทคโนโลยี ในอุดรธานีและภูมิภาคมาร่วมด้วย โดยเฉพาะการเสวนาแลกเปลี่ยนของ 4 เสาหลักอุดรธานี ในอนาคตของปี 2029 ขณะเดี่ยวกันได้เชิญชวนขุมพลังดิจิทัล ของอุดรธานีมาร่วมแสดงผลงาน โดยอยากให้ภาคเอกชน มาร่วมงานกันมากๆ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments