เวลา 08.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี การประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า กรณีมีข่าวทางสื่อมวลชนว่า “อุดรธานี ผู้ว่าฯ ขอร้องห้ามชูสามนิ้วร้อนระอุ” ไม่เป็นความจริง ซึ่งในวันนั้นคือ 2 พ.ย. 63 วันแรกในการรับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ณ ห้องประชุมทองใหญ่

“ ศูนย์ประสานการเลือกตั้งฯ มีหนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการด้านต่างๆ พร้อมกล่าวให้กำลังใจ โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการให้กำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งขอให้ทุกฝ่ายของ จ.อุดรธานี ดำเนินการเลือกตั้งด้วยความรอบครอบ พร้อมที่จะได้ปฏิบัติงานกับภาคท้องถิ่นทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย และทุกคน ในการดูแลประชาชนร่วมกัน โดยประชาชนจะเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง โควิด 19 ด้วย ”

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นได้เดินไปเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอยืนยันว่าไม่เคยพูดห้ามผู้สมัครชูสามนิ้ว และไม่มีการพูด ซึ่งไม่เคยคิดที่จะพูดเพราะไม่มีในหัว โดยปกติจะระวังคำพูดอยู่แล้ว เพราะเป็นพื้นที่กิจกรรมทางการเมือง จึงขอให้ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนได้รับทราบได้นำข้อมูลไปขยายผลให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ