ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนการร้องเรียนผ่านสื่อทุกชนิด โดยกรณี ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน อ.นายูง

นายสยาม ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า รับทราบปัญหาและมีสื่อมวลชนโทรมาสอบถามด้วย จึงสั่งให้ดำเนินการใน 3 ส่วน 1. ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานให้ทราบโดยด่วน , 2.ให้ย้ายข้าราชการที่ถูกกล่าวหา มาช่วยราชการที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่มีการสอบสวน และ 3. ให้ทำหนังสือเวียนไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ ให้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้มีการกระทำในกรณีร้องเรียนขึ้นมาอีก

ต่อมาวันเดียวกันนายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เรื่องราวที่ตนเองเดินทางไปยังที่ว่าการ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ แต่กลับถูกเก็บค่าธรรมเนียม 160 บาท ทั้งที่จริงแล้วค่าธรรมเนียมเพียง 100 บาท ในเฟซบุ๊คเล่าเรื่องราวว่า วันนี้ (2 พ.ย.63) จากการตรวจสอบภาพใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรมการปกครอง ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี ระบุว่าได้รับเงินจาก (นาย ว. ….) เป็นเงิน 100 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ (นาง ว………………)

ซึ่งกรณีดังกล่าว อาจมีลักษณะเป็นการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นธรรม กับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 ท่าน มี นายจิระศักดิ์ โยธา จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ อ.นายูง เป็นประธานฯ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ ผวจ.อุดรธานี ทราบโดยเร็ว

พร้อมกันนี้นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี มีคำสั่ง จ.อุดรธานี ที่ 5823/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ให้นาง ว. ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครอง อ.นายูง จ.อุดรธานี ไปช่วยราชการกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครอง จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ขณะเฟสบุ๊ค “Tawan Worapol” ผู้ร้องเรียน ระบุว่าถูกเรียกเก็บเงิน ค่าทำบัตรประชาชน 160 บาท เมื่อมีการทวงถามว่าน่าจะ 100 บาท เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผู้ร้องเรียนจึงขอให้ออกใบเสร็จให้ แต่ถูกตัดบทแล้วคืนเงินให้ 60 บาท และส่งในเสร็จระบุเงิน 100 บาทให้มา พร้อมตั้งคำถามว่า ถ้าคนอื่นที่ไม่รู้หนังสือ คงจะต้องเสียเงินให้ไป จากนั้นเจ้าของเฟสบุ๊ค โฟสข้อความอีกครั้งว่า “อยู่ที่ สนง.สัสดี จ.อุดรธานี มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึก 6 สัปดาห์เจอกัน” จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้….