ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญ จากสถานประกอบการในพื้นที่ “อุดร ไฮเทค ไนท์ บาซา” มี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.อุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

หลังจากมีพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง “อุดร ไฮเทค ไนท์ บาซา” ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจาก “ร้านเหล้า” หรือสถานบันเทิง มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เล่นดนตรี หรือเปิดเครื่องเสียง ส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล จนพระเณรไม่ได้พักผ่อน ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบขอให้ “ลดเสียง” แต่ก็ยังมีการร้องเรียนเป็นระยะ ทำให้มีประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเสียง “ร้านเหล้า” ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในอาคารปิดป้องกันเสียง ร้องเรียนให้มีการแก้ไขเช่นกัน

ที่ประชุมรายงานว่า เมื่อบ่ายวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เชิญผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการในพื้นที่อุดรไฮเทคไนท์บาร์ซ่า ประกอบด้วย ร้านโฟร์บาร์ , ร้านเอกมัย , ร้านทางของฝุ่น , ร้านโอ้มายก้อด และเจ้าของพื้นที่ไฮเทค เพื่อร่วมพูดคุยปรึกษาหารือแก้ปัญหา เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า

1) ผู้ประกอบการพร้อมและยินดีที่จะแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนด้วยการก่อผนังและติดตั้งกระจกพร้อมอุปกรณ์ซับเสียงภายในร้าน , 2) ลดระดับเสียงเพลงให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อผู้อาศัยข้างเคียง , 3) ผู้ประกอบการจะจัดทำแบบสำรวจ/สอบถาม ไปยังผู้อาศัยข้างเคียง เพื่อนำผลสำรวจ/ ผลกระทบมาพัฒนาปรับปรุงระบบเสียงภายในร้านมิให้กระทบต่อผู้อาศัยข้างเคียง 4) เจ้าของพื้นที่อุดรไฮเทคไนท์บาซ่า(ผู้ให้เช่าพื้นที่) จะดำเนินการแก้ไขโดยการติดตั้งจุดให้บริการห้องน้ำเพิ่ม พร้อมติดไฟแสงสว่างและกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 4 แห่ง จะปิดให้บริการ 1 วัน สำรวจและปรับปรุงแก้ไขปัญหา

 

ที่ประชุมได้นำเสนอแนวทาง ตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานบันเทิง เพื่อทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง อาทิ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 , คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ , ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) , ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี สรุปการประชุมว่า การแก้ไขปัญหาจะให้ความสำคัญเรื่องเสียงดัง ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก่อน โดยจะเริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนัก คือการแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไข หากยังแก้ไขไม่ได้จึงออกคำสั่ง หยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อแก้ไขอีก หากแก้ไขไม่ได้ก็หยุดปรับปรุงอีก จนคำสั่งสุดท้ายการปิดใช้อาคาร

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า “ร้านเหล้า” หรือสถานบันเทิง มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณอุดรไฮเทคไนท์บาร์ซ่า มีรวมทั้งสิ้น 5 ร้าน ได้รับแจ้งว่ามี 2 ร้าน ตัดสินใจลงทุนกั้นห้องเพิ่ม เพื่อป้องกันเสียงไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้าน โดยทั้ง 2 ร้านตัดสินใจใช้กระจก ทำให้ต้องปิดร้านเพื่อปรับปรุงราว 1 สัปดาห์…..

บทความก่อนหน้านี้ขยาย“แยกดอนอีไข”เป็น 6 เลน 25 ล้าน
บทความถัดไปหนุ่มเสพยาจนเพี้ยนคว้าก้อนหินทุบหัวพ่อดัยคาสวนยางแค้นถูกแจ้งจับบ่อย