เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ให้ความรู้และประสบการณ์ ผู้ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ขยายช่องทางการตลาดสินค้า และบริการ สู่ตลาดออนไลน์ ขับเคลื่อน “UDONTHANI E-COMMERCE CITY” มีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นำส่วนงานเกี่ยวข้อง และผู้อบรม 37 คน เข้าร่วมงาน และอบรมระหว่าง 4-5 กรกฎาคมนี้

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การอบรมเป็นการสร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเกษตรแปรรูป ให้เข้าถึงตลาดโดยตรง เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายและราย ได้ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าไปสู่ต่างภูมิภาค ได้ตรงตามคามต้องการของผู้บริโภค และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยี โดยจะคัดเลือกผู้อบรม 20 ราย ไปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “อุดรธานี อีคอมเมิร์ซ แฟร์” ระว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา อุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ตัวของเรา กลุ่มของเรา ใช้สื่อได้เองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญ สร้างช่องทางในการขายสินค้า อย่างคิดว่าเราทำไม่ได้ จะต้องลองทำกันก่อน ด้วยการเปิดม่านบังตาออก อย่างในอดีตในงานศพจะต้องมีเหล้า ไม่มีใครคิดว่าจะเปลี่ยนได้ แต่วันนี้งานศพไม่มีเหล้านิยมมากกว่า ขอให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปสร้างโอกาสขยายการรับรู้สินค้าของดีเมืองอุดรธานี ไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ….