นศ.แพทย์ ปี4-5-6 รพ.อุดรธานี ร่วมเดินเครื่องกฎบัตรอุดรธานี เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 คน 1 ต้น เป้าหมายสิบปี 1 แสนต้น ปลูกต้นไม้ประจำตัว เกาะกลางถนน-ลานจอรถ ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นดูแลตลอดชีวิต

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายก ทน.อุดรธานี , นายโอฬาร วิวัฒนาช่าง ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ศูนย์อุดรธานี และ พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า UDON2029 ร่วมเปิดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้กันเถอะ” ประกอบด้วยต้นหูกระจง 60 ต้น , ต้นตีนเป็ดน้ำ 60 ต้น และต้นแคนา 15 ต้น รวม 138 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนตามแนวคลองชลประทานเดิม จากวงเวียนถนนเพาะนิยม-หลัง รพ.อุดรธานี-วงเวียนวัดโพธิสมภรณ์-แยกสะพานดำ ระยะทาง 800 ม.

ก่อนที่ตัวแทนจาก ทน.อุดรธานี , เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า UDON2029 , ตัวแทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และตัวแทนจากชุมชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้ง 138 ต้น จำนวน 25 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ และ นศ.แพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จะได้รับความรู้ต้นไม้ที่ปลูก 3 พันธุ์ , วิธีปลูก และการดูแลต้นไม้ โดยจำนวนผู้ปลูก และดูแลต้นไม้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เกินกว่าจำนวนต้นไม้

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า UDON2029 เปิดเผยว่า การเริ่มต้นแผนปฏิบัติการอุดรธานี 2029 ด้วยกฎบัตรอุดรธานี 10 กลุ่ม โดยในกลุ่มที่ 8 สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว ได้กำหนดให้มีสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียว สามารถเดินไปถึงไม่เกิน 5 นาที และมีวิธีเพิ่มจำนวนต้นไม้ ด้วยโครงการ 1 คน 1 ต้น ใน 10 ปีข้างหน้าในเขต ทน.อุดรธานี จะเพิ่มต้นไม้อย่างน้อย 1 แสนต้น

“ ตัวแทนของ รพ.ศูนย์อุดรธานี ที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ 8 ได้นำเสนอกิจกรรมปลูกต้นไม้กันเถอะ ด้วยการปลูกต้นไม่เพิ่มร่มเงา เพิ่มออกซิเจน บนถนนและสถานที่จอดรถหลัง รพ.อุดรธานี โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นที่ 4-5-6 ที่ศึกษาอยู่ที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี จะทำกิจกรรมอาสาดูแลต้นไม้ทั้งหมด 1 คน 1 ต้น โดยแต่ละต้นจะมีระหัดเฉพาะ แล้วส่งต่อนักศึกษาแพทย์รุ่นต่อรุ่น เสมือนกับต้นไม้ประจำตัว โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จาก ทน.อุดรธานี และข้อมูลวิชาการจาก“รุกขกร” ทน.อุดรธานี และ สนง.ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ”

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เครือข่ายอุดรธานีในทศวรรษหน้า UDON2029 กล่าวต่อว่า สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว เป็น 1 ใน 10 ของกฎบัตรอุดรธานี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คนอยู่ในชุมชน ที่หมายถึงคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ นศ.แพทย์ ได้เสนอและมาร่วมปฏิบัติการในเรื่องนี้ และเชื่อว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ เกินขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนใจลองเสนอเรื่องของท่านมาที่เรา………..