เมื่อเช้าวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี จัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ 10 รูปอาราธนาศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

และที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 พิธีทรงน้ำอภิเษก การเสด็จออกมหาสมคมรับถวายพระพรชัยมงคล การประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์ภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ผ่านการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจนเสร็จพิธี

บทความก่อนหน้านี้จยย.ชนท้ายรถบรรทุก 2 วัน 3 ศพ
บทความถัดไปผู้ว่าอุดรฯนำถวายราชสักการะรัชกาลที่10