วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมมรภ.หนุน 5 จว.ปรับแผนพัฒนาเอกชน

มรภ.หนุน 5 จว.ปรับแผนพัฒนาเอกชน

มรภ.อุดรธานี สนับสนุน 5 จว.อีสานตอนบน 1 ปรังปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2566-2570) ปีละ 1 ครั้ง เท่ากับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับราชการ กำหนดลงไปถึงแผนปฏิบัติการ เริ่มที่ปรับปรุงแผนฯปี 68 นัดจับคุยกับอีกครั้ง 20 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.อุดรธานี นายเอกราช ดีนาง รองอธิการบดี มรภ.อุดรธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้แทนหอการค้า , สภาอุตสาหกรรม , ชมรมธนาคาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จาก จ.อุดรธานี , หนองบัวลำภู , เลย , หนองคาย และบึงกาฬ ที่อยู่ในห้องประชุม และประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนพัฒนาภาคเอกชนอีสานตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีนายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอีสานตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม

นายเอกราช ดีนาง รองอธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า มรภ.อุดรธานี ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนพัฒนาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งกระทรวงฯก็ให้สถาบันการศึกษา อาสาเข้าไปช่วยในการศึกษา แต่ที่ผ่านมาเมื่อมีแผนแล้วยังไม่ขยับ เพราะยังต้องมีการจัดทำรายละเอียด ลงไปถึงแผนปฏิบัติการของทุกโครงการ และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด จึงเกิดเวทีระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพราะภาคเอกชนถือเป็นส่วนสำคัญ ของการพัฒนาบ้านเมือง ที่ผ่านมาอาจจะเน้นไปที่ภาคราชการมาก

ผศ.นพรัตน์ ธรรมวงษา ภาควิชาเทคโนโลยี กล่าวว่า แผนพัฒนาของภาคเอกชนถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะภาคเอกชนทุกจังหวัด รวมทั้ง มรภ.อุดรธานี จะอยู่ในพื้นที่ตลอดไป แตกต่างจากภาคราชการ ที่ส่วนใหญ่ต้องโยกย้าย ทำให้ต้องมีแผนฉบับเอกชน เพื่อให้เกิดการต่อเนื่อง ซึ่งจากการพูดคุยจัดทำแผนกลุ่มฯที่ จ.เลย เราเห็นแล้วว่าแผนพัฒนา 5 ปี ของทุกจังหวัด ที่จัดทำขึ้นโดยภาคราชการ จะมีการปรับปรุงทุกปี ขณะที่ภาคเอกชนกลุ่มฯ ได้ทำแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยแผนปี 2567 เรายังไม่มีการปรับปรุง ยังคงยึดแนวทางแผน 5 ปีไปก่อน

“ งบพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนจังหวัดๆละประมาณ 300 ล้านต่อปี และกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ 300 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้รับตามสัดส่วนประชากร โครงการส่วนใหญ่ก็มาจากภาคราชการ การปรับปรุงแผนพัฒนาภาคเอกชนครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาของปี 2568 ในทุกส่วนทั้งภาคเกษตร-เทคโนโลยี-น้ำ-ท่องเที่ยว-วัฒนาธรรม-คุณภาพชีวิต โดยจะประชุมอีกครั้งราว 20 พ.ค.67 ขอให้ทุกจังหวัดมาช่วยกัน เพื่อส่งให้จังหวัดพิจารณา และส่งให้ส่วนกลางพิจารณาให้ทัน ”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่ประชุมได้นำแผนพัฒนาภาคเอกชนอีสานตอนบน 1 มาแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทบทวน อาทิ การบริการจัดการ ด้านสิ้นค้าเกษตร-อุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูป ประกอบด้วยโครงการ ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อการแข่งขันเข้าสู่มาตรฐานสากล , การแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างผลผลิตมูลค่าสูง และการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

การเป็นศูนย์กลางการท้องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย การสร้างแพรตฟร้อมการให้บริการจัดการประชุมไมส์ รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ , สนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม-ธรรมชาติ-ธรรมมะ , การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประชุมและการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยสร้างการรับรู้ผ่านดิจิตอล , ส่งเสริมยกระดับท่องเที่ยวชุมชน-ท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะต้องลงไปถึงระดับปฏิบัติการ….

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments