วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคม(ร่าง)แบบรถไฟความเร็วสูงผ่านอุดร(3)

(ร่าง)แบบรถไฟความเร็วสูงผ่านอุดร(3)

สถานีรถไฟความเร็วสูงผ่าน ทน.อุดรธานี แนวตอม่อรางยกระดับกระทบ บ้านเก่าจาน-ตึกแถวไพร์มสแควร์-ประตูศาลปู่ย่า-บ้านหนองเหล็ก บางส่วนเวนคืน-ขอคืนที่รถไฟ

ในเขต ทน.อุดรธานี การก่อสร้างแนวรางรถไฟความเร็วสูง และสถานีรถไฟความเร็งสูง มีผลกระทบอาจจะมีการเวนคืนที่ดิน หรือขอพื้นที่การรถไฟคืน ทั้งที่ไม่มีสัญญา และมีสัญญา โดยในร่างการศึกษาออกแบบครั้งแรก จุดที่จะได้รับผลกระทบประกอบด้วย บริเวณทางโค้งก่อนเข้าสถานีรถไฟ ถูกแนวบ้านเรือนในชุมชนเก่าจาน 1-2-3 (ซอยสามัคคี) , แนวเสาทางยกระดับอยู่ในแนวอาคารพาณิชย์ โครงการไพร์มสแควร์ , แนวเสาทางรถระดับอยู่ในแนวประตูศาลเข้าปู่-ย่า และแนวเสาทางยกระดับอยู่บนถนนหลังชุมชนหนองเหล็ก 1-2

คณะศึกษาของบริษัทฯ ได้ปรับแนวเพื่อลดผลกระทบลง ในจุดแรกชุมชนเก่าจาน ได้ปรับลดแนวรางที่โค้งออกไปลง แต่ก็ยังได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้าง , จุดที่สองและสาม การปรับถอยแนวเสาใหม่ ทำให้แนวเสาเมื่อสร้างเสร็จ จะอยู่ห่างอาคารพาณิชย์ และประตูศาลเจ้าปู่-ย่า 3-4 เมตร แต่ก็จะกระทบในช่วงก่อสร้าง (เขียนเพิ่มสีแดง) ส่วนจุดที่สี่ ไม่สามารถปรับแนวได้มากนัก (เขียนเพิ่มสีแดง) ซึ่งทั้งหมดจะต้องพบผู้คุยผู้รับผลกระทบทุกราย

ถนนด้านทิศตะวันออกของรางเดิม จะมีการปรับเปลี่ยนแนวใหม่ เพื่อให้เป็นทางเข้า-ออก “ทางรอง” เริ่มจากทางพาดรถไฟตลาดหนองบัว ถนนจะขยับเข้าไปหารางรถไฟเดิม (สีเหลือง) ถนนจะเป็น 2 เลนมีฟุตบาท แนวจะเลยศาลเจ้าปู่-ย่า ไปจนถึงแนวหนองบัววังมัจฉา จะเลี้ยวขวาเข้าหาแนวถนนเดิม จากนั้นตรงไปจนสุดแนวที่ดิน เลี้ยงซ้ายตามแนวถนนเดิม และเลี้ยวขวาแต่ถนนจะมีเสาตอม่อ ทำถนนขนานทางรถไฟให้ ขยับเข้าไปหารางรถไฟเดิม

ในส่วนนี้ ทน.อุดรธานี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รับอนุญาตก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ของการรถไฟ เริ่มตั้งแต่สะพานรถไฟข้ามห้วยมั่ง (ใกล้ทางโค้ง) จะมีคลองระบายน้ำขนานทางรถไฟ – ลอดถนนนิตโย – ขนานทางรถไฟ – เลี้ยวลงหนองบัววังมัจฉา – ออกจากหนองบัวขนานทางรถไฟ – ไปทะลุออกถนนวงแหวน ทน.อุดรธานียังมีความจำเป็นต้องใช้ทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม (จะประสานหาทางแก้ไข)

กลุ่มสถาปนิก เสนอให้ตัดสร้างถนนลอด ทางรถไฟต่างระดับจากหน้าศาลเจ้าปู่-ย่า มายังศูนย์การค้ายูดีทาวน์ (เขียนเพิ่มสีส้ม) เพิ่มเติมจากถนนลอด ทางรถไฟต่างระดับข้าง รร.เทศบาล 7 จะช่วยระบายรถจากถนนฝั่งรถไฟความเร็วสูง มาด้านถนนทองใหญ่ได้อีกทาง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments