วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมผู้แทนพระองค์เจ้าโสมฯถวายผ้าพระกฐินวัดบ้านตาด

ผู้แทนพระองค์เจ้าโสมฯถวายผ้าพระกฐินวัดบ้านตาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดเกษรศีลคุณ หรือป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 โดยมีพระอธิการสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ นำพระสงฆ์ที่จำพรรษา ประกอบพิธีพิจารณารับผ้าพระกฐิน และนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธี

การทรงบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งเป็นบุญประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนา ทำได้แค่ปีละ 1 ครั้ง ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน ตามพุทธบัญญัติ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา สร้างความสามัคคีในการร่วมกันทำคุณงามความดี และความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของพุทธศาสนิกชน

สำหรับวัดป่าบ้านตาด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 ให้ชื่อทางการว่า “วัดเกษรศีลคุณ” ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้าน บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร

เคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และวัดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อันสงบเรียบง่าย ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ ในเขตอภัยทานหลากชนิด อาทิ ไก่ป่า กระรอก กระแต กระต่าย เต่า นกนานาชนิด

โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณในการจัดงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนบำรุงวัดด้วย………….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments