วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมหลวงพ่ออินทร์ถวายนำสร้างศูนย์แพทย์บรมราชนก

หลวงพ่ออินทร์ถวายนำสร้างศูนย์แพทย์บรมราชนก

เตรียมลงเสาเอก ศูนย์การแพทย์สถาบันบรมราชนก-รพ.300 เตียง 18 ก.พ.นี้ หลวงพ่ออินถวาย ประธานอุปถัมภ์บอกบุญ 1,200 ล้าน เสร็จต้นปี 68 ก่อนยกระดับเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ วงเงินรวม 4,800 ล้าน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี จัดให้มีการแถลงข่าว โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชนก จ.อุดรธานี ที่จะมีพิธีลงเสาเอกวันที่ 18 ก.พ.66 นี้ นำโดยพระราชภาวนาวชิรากร หรือหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดวัดป่านาคำน้อย ประธานองค์อุปถัมภ์โครงการฯ

 ศ.(พิเศษ)นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก , นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 , นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี ผู้จัดการศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง นางสุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี และนายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าอุดรธานี โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีสานตอนบนร่วมรับฟัง

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดวัดป่านาคำน้อย กล่าวต่อที่ประชุมจากที่บันทึกด้วยลายมือว่า วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง ที่ท่านอธิการบดี นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมคณะจากกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการในพื้นที่ จ.อุดรฯ และผู้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ได้มาหารือกันจะสร้างมหาวิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยพยาบาลในที่แห่งเดียวกัน

ที่ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อ 1 ก.ค.65 แต่ครั้งนี้จะลงเสาหลักของอาคาร เริ่มลงมือก่อสร้างตามแบบแปลน 18 ก.พ.66 ให้สำเร็จดั่งที่ทุกท่านตั้งใจ จะให้งานทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี ความในใจของพวกเรา คณะกรรมการทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จะฝากคุณงามความดี ฝากสติปัญญา ฝากฝีมืออันดีงามไว้ในแผ่นดิน เพื่อให้เป็นมรดกล้ำค่า และดีงามไว้ให้ลูกหลานเหลน คนไทยทั้งชาติสืบไปนานเท่านาน ขออำนวยอวยพรขอให้งานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเพรียงสามัคคีกัน ในการทำงานร่วมกันเด้อลูกหลานเด้อ

ศ.(พิเศษ)นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กับคณะแถลงว่า เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีสถาบันผลิตแพทย์ในพื้นที่ ทำให้มีสัดส่วนแพทย์ ต้องดูและประชาชนสูงที่สุดในประเทศ จึงร่วมกับสถาบันพระบรมราชนก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบแล้ว มาผลิตแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ จ.อุดรธานี เมื่อนำความกราบ พระราชภาวนาวชิรากร หรือหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดวัดป่านาคำน้อย ท่านรับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์

จากการระดมความเห็นหลายฝ่าย ด้วยวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ จ.อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( Medical Hub) มีมติเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 อนุมัติหลักการโครงการ “อุดรธานีเมืองทางการแพทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจอีสานตอนบนสู่อินโดจีน”(Udonthani Green Medical Town : UDGMT) ยกระดับให้อุดรธานีเป็นเมืองมหาอำนาจทางการแพทย์ในภูมิภาค เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการดูแลสุขภาพระดับโลก

ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ ระยะที่ 1 (2566-2568) ศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชนก โรงพยาบาล 300 เตียง ผลิตแพทย์ บุคคลากรสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว-แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน เพื่อส่งต่อบุคลากรไปสู่ ระดับตำบล ตลอดจนผลิตบุคลากรสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน และบริการทางการแพทย์ , ระยะที่ 2 (2569-2572) จัดตั้งศูนย์มะเร็งเป็นศูนย์แพทย์แม่นยำอินโดจีน และจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ ตรวจสายพันธุกรรม และแพทย์แม่นยำ

โรงพยาบาลขนาน 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชนก ตั้งอยู่ บ.สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง อุดรธานี บนพื้นที่สาธารณะ 52 ไร่ ได้รับสิทธิเข้าดำเนินการแล้ว และกำลังขอเพิ่มอีก 500 ไร่ มูลค่าการลงทุน 1,200 ล้านบาท โดยหลวงพ่ออินทร์ถวายฯ เป็นองค์อุปถัมภ์ทั้งหมด ตามแผนจะมีการก่อสร้างรวม 7 อาคาร ระยะแรก 3 อาคาร คือ อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง วงเงิน 421 ล้านบาท , อาคารผู้ป่วยนอก 239 ล้านบาท และอาคารศาลาสามัคคี 13 ล้านบาท ระยะที่สอง อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง 73 ล้านบาท , อาคารบริการ 4 ชั้น 53 ล้านบาท และระยะที่สาม ระบบบำบัดน้ำเสีย 24 ล้านบาท , อาคารพักศพ 10 ล้านบาท ทั้งหมดจะเสร็จในต้นปี 2568

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดวัดป่านาคำน้อย เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถาม ท่านฯยืนยันว่า เมื่อคณะมาหารือโครงการนี้ ก็ตอบรับเป็นประธานอุปถัมภ์ฯ ถ้าไม่มีงบประมาณมาทำโครงการ ก็จะขายวัดนาคำน้อยมาสร้าง ขายวัดมาสร้างโรงพยาบาล ศรัทธาญาติโยมจะทำให้โครงการนี้สำเร็จ โดยยกตัวอย่าง รถยนต์หรูราคาแพง ยี่ห้อโรลส์-รอยซ์ , เบนส์ หรือยี่ห้ออื่น ๆ เมื่อใช้ไปมาก ๆ นาน ๆ ก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อม-บำรุงรักษา คนเราก็เหมือนกันใช้งานไปมากๆ ก็ต้องให้หมอดูแล โรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีหมอ มีพยาบาล เจ้าหน้าที่ มาคอยดูแลก็ต้องเตรียมไว้ นอกจากคนไทยแล้ว ก็ช่วยสนับสนุนเพื่อนบ้านด้วย….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments