วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมืองกกต.อุดรฯชงแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.3 แบบ

กกต.อุดรฯชงแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.3 แบบ

สนง.กกต.อุดรธานี ประกาศรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนชาวอุดรธานี หากพรรคการเมือง หรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ส.ส.อุดรธานี ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ ผอ.การเลือกตั้ง จ.อุดรธานี ภายใน 10 วัน นับตั้แต่วันที่ปิดประกาศ หรือภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดให้ทำหนังสือส่งไปยัง สนง.กกต.อุดรธานี หรือทางไปรษณีย์อีเลคทรอนิค udonthani@ect.go.th

สำหรับ จ.อุดรธานี มีจำนวน ส.ส.ได้ 9 คน จึงแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขต รูปแบบที่ กกตงอุดรธานีประกาศมี 3 รูปแบบ มีลักษณะคล้ายและแตกต่างกันคือ เขต 1 เป็น ทน.อุดรธานี และใกล้เคียง มีลักษณะเหมือน “ไข่แดง โดยมี เขต 2 ลักษณะเหมือนไข่ขาวล้อมรอบไข่แดงอยู่ ส่วนเขต 3-9 ก็กระจายล้อมรอบกันอยู่ ทั้งนี้ใน 3 รูปแบบ มีเขตที่เปลี่ยนแปลงคือ เขต 1-2-8 ส่วนเขต 3-4-5-6-7-9 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ 1 เขต 1 ต.หมากแข้ง ต.หนองบัว ต.บ้านเลื่อม ต.บ้านจั่น อ.เมือง
เขต 2 ต.โคกสะอาด ต.นิคมสงเคราะห์ ต.หมูม่น ต.เชียงยืน ต.หนองนาคำ ต.กุดสระ ต.เชียงพิณ ต.สามพร้าว ต.นาดี ต.หนองไผ่ ต.โนนสูง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง
เขต 8 อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ ต.เขือน้ำ ต.คำบง ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ ต.บ้านตาด ต.หนองไฮ อ.เมือง

รูปแบบ 2 เขต 1 ต.หมากแข้ง ต.หนองบัว ต.นาดี ต.หนองขอนกว้าง ต.บ้านจั่น อ.เมือง
เขต 2 ต.โคกสะอาด ต.นิคมสงเคราะห์ ต.หมูม่น ต.เชียงยืน ต.หนองนาคำ ต.กุดสระ ต.เชียงพิณ ต.สามพร้าว ต.บ้านเลื่อม ต.หนองไผ่ ต.โนนสูง อ.เมือง
เขต 8 อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ ต.เขือน้ำ ต.คำบง ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ ต.บ้านตาด ต.หนองไฮ อ.เมือง

รูปแบบ 3 เขต 1 ต.หมากแข้ง ต.หนองบัว ต.บ้านเลื่อม ต.บ้านจั่น อ.เมือง
เขต 2 ต.บ้านตาด ต.นิคมสงเคราะห์ ต.หมูม่น ต.เชียงยืน ต.หนองนาคำ ต.กุดสระ ต.เชียงพิณ ต.สามพร้าว ต.นาดี ต.หนองไผ่ ต.โนนสูง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง
เขต 8 อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ ต.เขือน้ำ ต.คำบง ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ ต.โคกสะอาด ต.หนองไฮ อ.เมือง

รูปแบบ 1-2-3 เขต 3-4-5-6-7-9 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เขต 3 อ.เพ็ญ อ.สร้างคอม ต.บ้านขาว ต.นาข่า ต.นากว้าง อ.เมือง เขต 4 อ.บ้านดุง อ.ทุ่งฝน ต.บ้านแดง ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์
เขต 5 อ.หนองหาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.แชแล ต.เชียงแหว ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์
เขต 6 อ.ศรีธาตุ อ.วังสามหมอ อ.ไชยวาน อ.กู่แก้ว
เขต 7 อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง อ.กุมภวาปี (ยกเว้น) ต.แชแล ต.เชียงแหว ต.ผาสุก
เขต 9 อ.น้ำโสม อ.นายูง อ.บ้านผือ (ยกเว้น) ต.เขือน้ำ ต.คำบง ต.หนองหัวคู

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments