ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงประเพณีวันออกพรรษาและวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัฒ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมรายงานว่าในปี 2561 อุดรธานีมีผู้บาดเจ็บจากประทัด เข้ารับการรักษาตัวจำนวน 57 ราย อำเภอเมืองมากสุด 12 ราย และอำเภอบ้านดุง 10 ราย แบ่งเป็นเกิดเหตุก่อนเทศกาล 46 ราย หลังเทศกาล 11 ราย ส่วนกลุ่มอายุ 10-14 ปี เกิดเหตุมากที่สุด 24 ราย อายุ 5-9 ปี 14 ราย มีพฤติกรรมการเล่นด้วยการจุดเอง 30 ราย ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. เกิดเหตุมากที่สุด ส่วนสถานที่จะเกิดเหตุในหมู่บ้าน/ชุมชนมากถึง 55 ราย

โดยในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก หน่วยเก็บกู้ระเบิด หรือ EOD ของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ไปทำการสาธิตความรุนแรงของ ประทัดชนิดลูกบอล และสามเหลี่ยม ที่มีความรุนแรงเท่ากับ “ระเบิดขนาดเล็ก” ใส่ในแตงโม ฟักทอง หรือไก่เป็นตัว ให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน หน้าที่ว่าการอำเภอ 11 อำเภอ ที่เหลือได้ใช้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทำการสาธิต เพื่อป้องปรามการเล่นประทัดของวัยรุ่น พร้อมทำการตรวจจับผู้จำหน่ายไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายประทัดที่มีความรุนแรง

นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มีคำสั่งกำชัดให้ทุกพื้นที่ เข้มงวดกวดขันให้เป็นไปตามกฎหมาย การจำหน่ายประทัด-ดอกไม้ไฟ จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และต้องปฏิบัติตามระเบียน ในการเก็บรักษา เวลาในการขาย และจะต้องไม่ขายประทัดที่มีความรุนแรง อาทิ ปิงปอง ลูกบอล สามเหลี่ยม และอื่นๆ พร้อมขอความร่วมมือร้านค้า เฝ้าระวังเด็กเล็กที่มาซื้อ แนะนำไม่ให้เล่นประทัด

รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย ในการจุดบั้งไฟ และการลอยโคม ที่จะส่งผลกระทบต่ออากาศยาน ที่บินขึ้นลงในสนามบินอุดรธานี โดยการจุดบั้งไฟจะต้องได้รับอนุญาต ซึ่งบางพื้นที่ห้ามไม่ให้มีการจุด และแจ้งวิทยุการบินก่อนจุดทุกครั้ง ทั้งนี้นายทะเบียนจะกำหนดขนาดบั้งไฟ และให้จุดได้เฉพาะในเดือน 6 เท่านั้น ส่วนการจุดโคมลอย โคมควัน ก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศ (หลังจากเที่ยวบินสุดท้ายขึ้น-ลงจากสนามบินอุดรธานีแล้ว)