ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ชานชะลาสถานีรถไฟอุดรธานี สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย , สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่าย UDON2029 , มาดีอีสาน และเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดให้มีการพูดคุยสรุปผลโครงการ “Udon Thani Walkable City” การทดลองปฏิบัติการเมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริง บริเวณแยกทองใหญ่ หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี ซึ่งสื่อมวลชนเรียกว่า “ชิบูย่าอุดร”

มีนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองไทย พร้อมทีมงานมาเป็นผู้สรุป และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากเวที ซึ่งมีนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี , นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี พ.ท.วรายุต์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี , นายสมศักดิ์ ตรีทิพย์สถิต ผู้ทรงคุณวุฒิ , นักวิชาการ มรภ.อุดรธานี , นักวิชาการอิสระ , ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเวที

แจ้งสรุปว่าการทดลองปฏิบัติการ เมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริง จำลองสถานการณ์ด้วยการตีเส้นทางข้ามม้าลาย และวาดภาพระบายสีสมมุติขอบทางเท้า ล้ำเข้าไปในแนวถนนผิวจราจร เพื่อให้ผู้คนข้ามถนนแบบทแยงมุมได้ ซึ่งใช้สีน้ำในการทาสีตีเส้น ขณะนี้ ทน.อุดรธานี กำลังทาสีตีเส้นถาวร พร้อมกับจัดระบบอาณัติสัญญาณไฟจราจรเป็น 3 เฟส โดยไฟสัญญาสำหรับรถ 2 ด้าน เป็นไปตามการคำนวณปริมาณรถปกติ แต่จะมีไฟแดงทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน 30 วินาที เฉพาะช่วงเวลา 17.00-21.00 น. เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

จากนั้นเวทีเสวนา ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในส่วนของแยกทองใหญ่ ตั้งแต่ทดลองใช้งาน จนมีการปรับเปลี่ยน และจะขยายออกไปในพื้นที่อื่นหรือไม่ ตามด้วยโครงการถนนต้นไม้ ตั้งแต่แยกทองใหญ่ไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคม ไปจนถึงห้าแยกวุ่นวาย ให้เป็นทางเดินสาธารณะสำหรับคน เบื้องต้นได้เสนอชนิดของต้นไม้ รากต้องไม่ทำลายถนน , ใบต้องไม่ผลัดตลอดทั้งปี , เป็นร่มเงา , ฟอกอากาศ , ราคาไม่แพง และเป็นเอกลักษณ์ โดยจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมผังเมืองไทย เปิดเผยว่า เมืองที่มีการเติบโตมากๆ จะต้องเป็นเมืองเชื่อมกับต่างประเทศ อุดรธานีมีสภาพเช่นนั้น จึงต้องเตรียมความพร้อม รองรับประชากรชั่วคราว ที่จะเข้ามาสร้างงานให้ประชากรในพื้นที่ หรือสร้างเศรษฐกิจให้เมือง มีอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียม แม้แต่สถาบันการศึกษาพร้อมหรือยัง ที่จะผลิตบุคลากรไว้รองรับให้ตรงกับความต้องการและเพียงพอ เรามีทีมงานจะมาช่วยออกแบบ ให้ชาวอุดรธานีร่วมตัดสินใจ

“ การทดลองใช้แยกทองใหญ่ มีทั้งเสียงสนับสนุนจากคนเดินถนน นักท่องเที่ยว และพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าได้ แต่ก็ถูกตำหนิ ไปถึงเสียงก่นด่าจากผู้ใช้รถยนต์ แต่ก็ถือว่าการทดลองประสบผล ทำให้คนหันมาสนใจเรื่องพื้นที่เดิน เห็นด้วยกับหลายแนวความคิด อย่างกรณีระยะเวลาช่วงไฟแดงทั้งหมด หรือเส้นทางข้ามถนนแบบทแยงมุม จะต้องอยู่ที่ปริมาณคนเดินถนนด้วย ฉะนั้นในโอกาสการจัดการแยกอื่น อาจจะไม่มีเส้นทางข้ามแบบทแยงมุม ”