กลุ่มต้านประกาศไม่เอาโรงไฟฟ้า ถอนตัวจากคณะทำงานผู้ว่าตั้ง อ้างไม่มีอำนาจสั่งนายทุน ขณะที่ประชุม ผญบ.พื้นที่ตั้งโครงการยืนยัน ชาวบ้านเป็นพันเห็นด้วยแค่ 20 รองผู้ว่าฯลั่นขอเลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็น โรงไฟฟ้ายอมเลื่อนจาก 17 พ.ย.ไป 4 ธ.ค.61 ที่ ทต.ผักตบ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ที่ว่าการอำเภอหนองหาน นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าผสมผสาน ขนาด 20 เม็กกะวัตต์ของ บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. มีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พลังงานจังหวัด , อุตสาหกรรมจังหวัด , โยธาธิการและผังเมือง , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 , สาธารณสุขจังหวัด . ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด , ป้องกันจังหวัด , นายอำเภอหนองหาน , ทหาร , ตำรวจ , ฝ่ายปกครอง และ ผญบ. 3 คน ร่วมประชุม ขณะที่ นายสิริศักดิ์ เลิศพุทธิภิญโญ ที่ปรึกษา บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. ร่วมประชุมด้วยตัวเอง

ขณะเดียวกันกลุ่มต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ นำโดยนายคำปลาย คำแพงราช อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านผักตบ นำชาวบ้านกลุ่มคัดค้าน รวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ , อส. , ชรบ. และ ทหาร กว่า 50 นาย เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อย โดยนายคำปลายฯ ยังยืนยันไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ในพื้นที่ ต.ผักตบ เพราะจะสร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมทั้งจะไม่ส่งตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯที่ ผวจ.อุดรธานี ตั้งขึ้น

นายคำปลายฯ ยังบอกอีกว่า เมื่อทางบริษัทฯยังยืนยันจะเปิดเวทีฯ โดยย้ายสถานที่มาใช้เทศบาลตำบลผักตบ ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ กลุ่มคัดค้านจะไม่ยอมให้มีการเปิดเวทีขึ้นอย่างเด็ดขาด โดยจะต่อต้านคัดค้านทุกวิถีทาง ทั้งนี้การไปชุมนุมที่หน้าศาลากลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเราได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้สั่งห้ามไม่ให้เปิดโรงไฟฟ้าฯที่ตำบลผักตบ ส่วนจะให้กลุ่มผู้คัดค้านเข้าไปเป็นกรรมการเพิ่มอีก พวกเราจะไม่ยอมเข้าไปเป็น และจะไม่เข้าร่วมประชุม เพราะที่ผ่านมาจังหวัดไม่มีอำนาจสั่งบริษัทฯได้

สำหรับบรรยากาศในการประชุม นายปราโมทย์ รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวในที่ประชุมขอให้ทาง บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก.เลื่อนการเปิดเวทีออกไปได้หรือไป เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในการประชุมในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ที่ สนง.เทศบาลตำบลผักตบ หลังจากที่กลุ่มผู้คัดค้านปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นา ๆ ทั้งมาตรการการป้องกันมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้า และมีความเป็นห่วงในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น

นายสุทธิพงษ์ โครตชาลี ผญบ.บ้านผักตบ หมู่ 2 ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า อยากให้ทางบริษัทฯ เลื่อนการเปิดเวทีออกไปก่อน โดยขอให้ทางบริษัทฯ เข้าไปทำความเข้าใจ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้ชาวบ้านรับทราบให้ครบทุกครอบครัว ไม่ใช่ทำอย่างที่ผ่านมา ซึ่งตนยืนยันว่าประชากรหมู่บ้านมีพันกว่าคน มีคนที่เห็นด้วยกับทางบริษัทฯ ไม่ถึง 20 คนเท่านั้น เพราะว่าคนอื่น ๆ ไม่เคยรับรู้ข้อมูล จะมาใช้คน 20 คน ว่าเป็นคนที่เห็นด้วยให้สร้างโรงไฟฟ้าไม่ได้ ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน ไม่ใช่ตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้าน โดยขอให้ทางบริษัทฯ เข้ามาชี้แจงกับชาวบ้านให้ครบ ก่อนจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป เพราะหากชาวบ้านเข้าใจ ก็คงจะยอมให้มีการเปิดเวทีของทางบริษัทฯ

นายสิริศักดิ์ เลิศพุทธิภิญโญ ที่ปรึกษา บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. กล่าวว่า หากทางชาวบ้านพร้อมจะรับฟังการชี้แจง ทางบริษัทฯ ก็จะขอเข้าไปพบชาวบ้าน เพื่อให้รับฟังให้ครบทุกหมู่บ้าน และหากได้ชี้แจงชาวบ้านให้ทราบ ทางบริษัทฯ ก็พร้อมจะเลื่อนวันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ออกไป เป็นวันที่ 4 ธันวาคม หลังได้ออกไปชี้แจงกับชาวบ้านให้ครบ และคงจะไม่มีการคัดค้านต่อต้านการเปิดเวที

นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า การประชุมวันนี้ทางบริษัทฯ ยอมเลื่อนเวลาออกไป วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ทางจังหวัดคงไม่ขัดข้อง ชาวบ้านจะเอาโรงไฟฟ้า หรือไม่เอาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ช่วง 2 สัปดาห์บริษัทฯจะทำอะไร จังหวัดคงไม่ขออะไรอีก ก็ว่ากันไประหว่างการเข้าชี้แจงกับชาวบ้าน ก่อนจะเปิดเวที โดยเราจะต้องปกป้องไม่ให้คนตีกัน ที่เป็นหน้าที่ของจังหวัด และ ตำรวจ ทหาร รวมทั้งนายอำเภอหนองหาน

“ ทางจังหวัด อำเภอหนองหาน พลังงานจังหวัด และหน่วยงานอื่นก็จะทำการบ้านไปด้วย ในฐานะเป็นกรรมการที่ดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะกำกับดูแลลูกบ้าน ก็ต้องทำความเข้าใจ เรื่องที่ทางบริษัทฯ จะเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน ในการใช้สิทธิเสรีภาพ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ถ้าใครทำเกินขอบเขตของกฎหมาย ละเมิดกฎหมายใช้กฎหมู่ เราก็ต้องดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป นี่คือแนวทางที่จะเกิดขึ้นต่อไป ”