นายก อบต.หนองนาคำ จับเข่าคุย 2 โรงงานยางแท่งยักษ์ ให้หยุดเดินเครื่องจักรทุกวันอาทิตย์ หากเหม็นต่อเนื่องให้อำนาจ พรบ.สาธารณสุข เหตุเดือดร้อนรำคาญสั่งปิดปรับปรุง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสบาย มุกดาม่วง นายก อบต.หนองนาคำ เชิญผู้จัดการโรงงานยางแท่งในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง คือ บ.ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จก.(มหาชน) และ บ.วงศ์บัณฑิต จก.(อุดรธานี) ถ.นิตโย อุดรธานี-สกลนคร แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหา กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในเขต ต.หนองนาคำ โดยเฉพาะที่บ้านจำปา และ บ้านโนนสะอาด ที่อยู่ห่างจากโรงงานยางแท่งเพียงไม่กี่ร้อยเมตร

นายสบาย มุกดาม่วง นายก อบต.หนองนาคำ เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือให้โรงงานยางแท่งทั้ง 2 โรง หยุดเดินเครื่องในวันอาทิตย์พร้อมกัน ถ้าหยุดกลิ่นจากปล่องจะไม่มีเลย ถ้ามีกลิ่นอาจจะเกิดจากกองยาง หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง อบต.จะเข้าไปตรวจสอบทันที เพื่อจะหาสาเหตุกลิ่นเกิดจากส่วนไหน ถ้ายังมีกลิ่นจากส่วนไหน ถ้าจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ทางโรงงานต้องปรับปรุงแก้ไข จะได้สรุปกันว่า ต้นเหตุของกลิ่นเหม็นมาจากส่วนไหนแน่

“ นอกจากนี้ยังคุยเรื่องของข้อบัญญัติตาม พรบ.สาธารณสุข เรื่องเหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญ โดยวันไหนที่ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่น ส่วนงานของ อบต.จะเข้าไปโรงยางทั้ง 2 แห่ง ให้มีการเซนต์รับทราบจากหนังสือเตือน มีกลิ่นเหม็นวันเวลาไหน หากมีการเตือนถึง 3-4 ครั้ง ถ้ายังเหม็นต่อเนื่องอยู่ตลอด อบต.หนองนาคำ จะมีคำสั่งให้โรงยางทั้ง 2 แห่ง หยุดปรับปรุง ไม่จำเป็นว่าโรงไหน ด้วยเหตุรำคาญจากกลิ่น จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข ”

นายสบายฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การสนับสนุนคำสั่งของ อบต.หนองนาคำ จะต้องอาศัยหน่วยงานราชการ คือ สนง.สาธารณสุขจังหวัด ตรวจเรื่องของสุขภาพ , สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 ตรวจเรื่องสภาพแวดล้อมในโรงงาน และ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด ที่เป็นผู้อนุญาต เพราะนักวิชาการในเรื่องนี้ทาง อบต.ของเราไม่มี จึงต้องขอให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้ามาช่วยในจุดนี้ด้วย เพราะหากสั่งหยุดไปทันที จะกลายเป็นว่าเรามีคำสั่งให้หยุดโดยมิชอบ ซึ่งเราเคยถูกโรงยางฟ้องกลับเหมือนครั้งที่ผ่านมา จากการพูดคุยโรงยางยินดีปฏิบัติตาม