เมื่อบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายสุพล วิจารณรงค์ รองประธานสภา ทน.อุดรธานี ทำหน้าที่ประธานฯ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณากันเงินงบประมาณ ให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในวาระอื่น ๆ นายธนิศ นรินทร์ สท.เขต 1 กลุ่มนครหมากแข้ง (เสียงข้างน้อย) ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ไม่เห็นด้วยรูปแบบรถไฟทางคู่ จุดทางพาดรถไฟตัดกับทางหลวง 216

นายธนิศ นรินทร์ สท.เขต 1 กลุ่มนครหมากแข้ง กล่าวเสนอญัตติประกอบภาพกราฟฟิก รูปแบบทางรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง บริเวณจุดตัดทางพาดรถไฟ กับทางหลวง 216 หรือทางพาดรถไฟบ้านจั่น ก่อนเข้าเขต ทน.อุดรธานี รถไฟทางคู่จะยังคงอยู่ที่พื้นเดิม ส่วนรถไฟความเร็วสูงจะยกระดับขึ้น ทั้งที่น่าจะต้องยกขึ้นทั้งหมด ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่า

“ มีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านเรื่องนี้ และขอให้ยกทางรถไฟทั้งสองสายขึ้นทั้งหมด ทั้งสภา อบจ.อุดรธานี มีเสียงเป็นเอกฉันท์ , ภาคเอกชนผ่านการประชุม กรอ.อุดรธานี , ภาคประชาชนยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภาฯ และจังหวัดให้รับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนส่งเรื่องไปยังส่วนกลาง โดยมีคำตอบกลับมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันจะคงรูปแบบเดิม จึงมาถามสภา ทน.อุดรธานี มีความเห็นอย่างไร ”

ขณะนางวราพร จันทรภักดี สท.เขต 1 กลุ่มนครหมากแข้ง กล่าวให้การสนับสนุนญัตติว่า ติดตามเหตุผลการคัดค้านแล้ว เห็นด้วยที่ต้องแก้ไขรูปแบบ ให้รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ข้ามทางพาดรถไฟบ้านจั่น และพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมด หลังจากการรถไฟยืนยันรูปแบบเดิม กลุ่มแนวร่วมคัดค้านมีนัดหมาย รวมตัวแสดงพลังเปิดแถลงข่าว “คัดค้านรูปแบบรถไฟทางคู่ระดับดินทางพาดรถไฟบ้านจั่น” ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ที่ลานเอนกประสงค์ชุมชนหนองขอนกว้าง

นายธนดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวในที่ประชุมสภาฯว่า ติดตามเรื่องการคัดค้านมาเช่นกัน โดยไม่เห็นด้วยกับรูปแบบของการรถไฟ และอยากให้มีการแก้ไขเช่นกัน เพราะรูปแบบที่การรถไฟออกมา เอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียว แต่ไปกระทบกับประชาชนชาวอุดรธานี และผู้ที่ผ่านมาใช้เส้นทางนี้

 

นายสุพล วิจารณรงค์ รองประธานสภา ทน.อุดรธานี ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกมีความเห็นเพิ่มเติม ไม่มีสมาชิกสภาฯมีความเห็นเป็นอื่น ประธานสภาฯได้ขอมติที่ประชุม ที่ประชุมเป็นด้วยกับญัตติด่วนด้วยวาจา คัดค้านรูปแบบทางพาดรถไฟ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 216 หรือทางพาดรถไฟบ้านจั่น และให้มีรูปแบบทางรถไฟยกข้ามทั้งหมด ด้วยเสีย งสมาชิกเต็มสภาฯ ๆไม่มีเสียงคัดค้าน ซึ่งจะเร่งเสนอให้ ผวจ.อุดรธานี แจ้งมติไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป….

บทความก่อนหน้านี้กระบะไล่ยิงเก๋งคู่รักจนแหกโค้งสาวถูกยิงเจ็บปางตาย
บทความถัดไปนายก อบจ.อุดรชง 3 ขั้นค้านยกระดับค้านแบบทางพาดรถไฟรางคู่