ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ว่าในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร จะเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมีกำหนดการในส่วน จ.อุดรธานี ระบุว่า เวลา 12.45 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.อุดรธานี เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานี จากนั้นมีกำหนดการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะเดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ดังนี้

1. สักการะศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
2. สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
3. วัดมัชฌิมาวาส (หลวงพ่อนาค)
4. พระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง และท้าวเวสสุวรรณ
5. ศาลเทพารักษ์
6. ศาลเจ้าปู่-ย่า
7. พระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

เวลา 15.19 น. เดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
8. สักการะศาลพระภูมิ ประจาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
9. สักการะพระพุทธรูปประจาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
10. พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี

สำหรับประวัตินายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เกิด 19 กรกฎาคม 2515 อายุ 47 ปี (กรุงเทพมหานคร)
การศึกษา
-ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก วชิราวุธวิทยาลัย
-รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
2539-48 ปลัดอำเภอ ระดับ 3-7 จ.ตราด , กระบี่ , มกดาหาร และจันทบุรี
2548-52 หน.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.สระแก้ว , จันทบุรี
2552 ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี
2554 ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2556 ผอ.การบรรเทาสาธารณภัย (10 ม.ค.56-30 ก.ย.58)
2558 รอง ผวจ.ปทุมธานี
2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (16 ต.ค.60)
2561 ผวจ.บึงกาฬ (29 มิ.ย. 61)
2562 ผวจ.อุดรธานี (1 ต.ค.62)