กรมน้ำบาดาลพอใจ 517 สถานีผลิตน้ำบาดาลแร่ริมถนน-ชุมชน แจกจ่ายประชาชนฟรีลดค่าใช้จ่าย 10 บาทต่อคนต่อวัน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนฟรี ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ริมถนนมิตรภาพ อุดรธานี-หนองคาย บ.นาข่า ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวให้การต้อนรับ นายวินิจ จันทรานนท์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่ 10 อุดรธานี กล่าวรายงาน นายก ทต.นาข่า , นายก อบต.นาข่า นำประชาชนในพื้นที่ร่วมงานแสดงความยินดี

นายวินิจ จันทรานนท์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่ 10 อุดรธานี กล่าวว่า ภัยแล้งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลให้น้ำผิวดินไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการน้ำดื่มสะอาด ในระหว่างการสัญจรบนถนนสายหลัก และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงศึกษาสำรวจความเหมาะสม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จได้ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ รูปแบบของโครงการฯ มีบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ ปริมาณน้ำ 10 ลบม./ชม. ลึก 74 เมตร , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ 1 ชุด , ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3,200 วัตต์ , หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน 65 ลบ.ม. ความสูง 16 เมตร , ถังกรองสนิมเหล็กกรองไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. , สถานีจุดจ่ายน้ำถาวร 1 จุด , อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ำบาดาล จำนวน 1 หลัง และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส 1 ระบบ อัตราการผลิต 500 ลิตร/ชั่วโมง ใช้งบประมาณ 4,062,000 บาท ”

ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลที่ 10 อุดรธานี กล่าวว่า ได้บริการน้ำดื่มบาดาลแร่ ให้ประชาชนมารับที่สถานีฟรี ตั้งแต่ 18 มกราคม 64 ถึงปัจจุบัน ไปแล้วจำนวน 4,650 ลบ.ม. เฉลี่ยใช้ปริมาณน้ำ 7 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็น 2,520 ลบ.ม./ปี หรือ 7 ลบ.ม./วัน , เครื่องสูบน้ำทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วันละ 1 ชม. , มีอัตราการผลิตน้ำดื่ม 500 ลิตร/ชม. ทำงานวันละ 14 ชม. และเฉลี่ยค่าไฟฟ้าจากระบบทั้งหมด 1,300 – 1,900 บาท/เดือน

นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการน้ำดื่มริมทาง และน้ำดื่มชุมชนทั่วประเทศมี 517 แห่ง ในอุดรธานีเป็นโครงการน้ำดื่มริมทาง 2 แห่ง น้ำดื่มชุมชน 9 แห่ง ทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย 20,000 บาทเศษต่อครัวเรือน โดยเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูง ประชาชนนำภาชนะมารับน้ำไปดื่มฟรี เมื่อรับน้ำไปดื่มแล้วก็จะกลับมารับน้ำไปอีก วันนี้ประชาชนดื่มน้ำของโครงการ ฯของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 2-3 ล้านคน ทำให้ประชาชนประหยัดรายจ่ายวันละ 10 บาท/คน/วัน หรือวันละ 20-30 ล้านบาทเรื่องน้ำดื่ม ต้องขอบคุณองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่สานต่อโครงการช่วยกันดูแลระบบไปด้วยดี

“ ในปีงบประมาณ 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่มากนัก ทั่วประมาณ ประมาณ 20 จุดเศษเท่านั้น อยู่ที่รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมดำเนินการ ขณะที่จังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนโครงการนี้มามาก เพราะประชาชนได้น้ำดื่มสะอาด และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยโครงการระยะหลังจะมีบ่อบาดาล 2 บ่อ องค์กรปกครองบท้องถิ่นสามารถนำน้ำไปเป็นน้ำประปาส่งต่อในชุมชนด้วย ซึ่งน้ำบาดาลไม่มีครอรีน และสารส้ม ทำให้ต้นทุนน้ำต่ำ ”

นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตอบคำถามด้วยว่า ถ้าองค์กรปกครองท้องถิ่นใด มีความต้องการขอรับการสนับสนุน สามารถติดต่อแสดงตนได้ที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัด ส่วนทีกรุงเทพฯก็ติดต่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล……

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กโจ๊ก” ชื่นชมโครงการ Smart Safety Zone โรงพักเมืองอุดรฯ เต็ง 1 ระดับประเทศ
บทความถัดไปหนุ่ม 39 โรคประสาทกำเริบควงมีดพร้าฟันหัวย่า 79 ดับ ไล่ฟันชาวบ้านเจ็บ 5 สาหัส 1