วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Google search engine
หน้าแรกการศึกษามรภ.อุดรฯสู้โควิดปฐมนิเทศออนไลน์

มรภ.อุดรฯสู้โควิดปฐมนิเทศออนไลน์

มรภ.อุดรธานี ในยามการระบาด “โควิด-19 ” เป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น ยื่นเคียงข้างสู้ภัยไม่ถอย มอบพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่ฉีดวัคซีนยักษ์ ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษานี้ ปฐมนิเทศผ่านโลกโซเชียล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Application และถ่ายทอดสดให้นักศึกษา ได้รับชมในระบบ LIVE รับชมผ่าน Facebook ของงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยมี ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนักศึกษาเข้ารับกว่า 2,500 คน ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย , การแสดงต้อนรับนักศึกษาใหม่ การแสดงเชียร์หลีดเดอร์ประกอบเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย, VTR สร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง โดยศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหารคณะต่าง ๆ และแนะนำส่วนงานบริการนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อประสานในระหว่างการศึกษา ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานกิจกรรมและงานบริการนักศึกษา ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา

อธิการบดี ได้มีการชี้แจงเรื่องสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ทำให้มีผลกระทบในด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา โดยภายหลังจากได้รับคำสั่งประกาศด้านการควบคุมโรคของจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะดีขึ้น ขณะเดียวกันได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยประกาศลดค่าเล่าเรียนค่าธรรมการ ศึกษา 10% ให้นักศึกษาทุกระดับ , ลดค่าธรรมเนียมหอพัก 50% ในช่วงการระบาด

แต่หากนักศึกษา ไม่สามารถเข้าพักได้ตลอดภาคเรียน จะคืนค่าธรรมเนียมหอพักให้แก่นักศึกษาเต็มจำนวน , นอกจากนี้ยังได้จัดสวัสดิการและดูแลรักษาพยาบาลกรณีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงขอให้นักศึกษาดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และปรับตัวด้านการศึกษาออนไลน์ รวมทั้งการใช้ชีวิตแบบ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยภายหลังจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments