กรมการเมืองอุดรธานีไฟเขียว เพิ่ม “ แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด” ในคำขวัญอุดรธานี แบบไม่มีเสียงคัดค้าน แม้ไม่บรรจุวาระในการประชุม และคอมฯแฮ้งค์ทำให้ต้องเสนอ 2 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเพิ่มเติมคำขวัญ จ.อุดรธานี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขวัญ จ.อุดรธานี โดยในระเบียบวาระการประชุม ไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ ขณะที่ก่อนมีการพิจารณา “คอมพิวเติอร์โน็คบุ๊ค” มีปัญหาจนต้องเสนอมติ 2 รอบ

สำหรับคำขวัญ จ.อุดรธานี ถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 2 ครั้ง เดิมคำขวัญ คือ “น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ “ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็น “หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยะธรรมบ้านเชียง มรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” แต่ก็ใช้ได้เพียงปีเศษท่ามกลางเสียงวิจารณ์ ก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เป็น “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง”

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยเห็นว่า “วังนาคินทร์คำชะโนด” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอุดรธานี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศ คณะกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา เห็นควรให้บรรจุเข้าไปในคำขวัญ โดยเป็นการเพิ่มเติม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข และไม่ต้องจัดให้มีการประกวด เพราะจะทำให้ไม่ตรงตามความต้องการ และคณะการได้ร่วมกันเสนอข้อความเพิ่มเติม และเลือก “แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด”

คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขคำขวัญอุดรธานี ได้เสนอเพิ่มคำขวัญให้ที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563 “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ – ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธปทุมมาคำชะโนด ” และที่ประชุมเห็นด้วยโดยไม่มีเสียงคัดค้าน ซึ่ง สนง.วัฒนธรรม จ.อุดรธานี จะทำหนังสือเวียนแจ้งคำขวัญนี้ ไปยังหน่วยงานราชการ , ภาคเอกชน และประชาชนต่อไป…..

บทความก่อนหน้านี้ซีพี ออลล์ มอบอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานให้เครือข่ายผู้พิการอุดรฯ
บทความถัดไปผู้ว่าฯทุบเองกำแพงเหนือห้วยขวาง 20 ปี