เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2562 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานประจำรัชกาล ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562

มีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอจาก 20 อำเภอ และประชาชนร่วมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เพื่อความสิริมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล โดยจังหวัดอุดรธานีได้นำดิน ที่อุดมสมบูรณ์จาก 20 อำเภอ มาเป็นดินปลูกในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคลเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งทุกจังหวัดจัดพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพร้อมกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ต้นรวงผึ้งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน