วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมือง“นายกหรั่ง”ลั่น“ไม่ได้ถังแตก”ใช้สะสม 431 ล.

“นายกหรั่ง”ลั่น“ไม่ได้ถังแตก”ใช้สะสม 431 ล.

เกือบ 1 ปี “นายกหรั่ง” ขอใช้เงินสะสม-เงินกองทุนสำรองเงินสะสม 431 ล้านบาท ลั่นกลางสภาฯนครอุดรไม่ได้ถังแตก ทำตามระเบียบขั้นตอน ไม่ขาดวินัยการเงินการคลัง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศบาลนครอุดรธานี เสนอญัตติต่อสภาฯ 2 ญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม รวมวงเงิน 115.5 ล้านบาท เพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ , ไม่มีงบประมาณคงเหลือพอจะโอนไปดำเนินการ , เหลือเงินสะสมไม่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นนำมาใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งสภาฯมีมติเห็นชอบ 12 ไม่เห็นชอบ 6 งดออกเสียง 6

นายธนาดรฯ หรือ “นายกหรั่ง” นายก ทน.อุดรธานี เสนอญัตติต่อสภาฯ ญัตติที่ 36 ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม 2 รายการ รายการแรก ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า(ใดโว่ยักษ์)สถานีโพศรี1 รายการที่สอง ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีโพศรี3 รวม 39.5 ล้านบาท โดยมีเงินทุนสำรองเงินสะสม สามารถนำไปใช้ได้ 43 ล้านบาท ซึ่งเป็นอำนาจของสภา ทน.อุดรธานี

ญัตติที่ 37 ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม 9 รายการ รายการแรก เครื่องปั่นไฟฟ้า , เครื่องสูบน้ำลากจูงขนาด 6 นิ้ว , เครื่องสูบน้ำลากจูง ขนาด 8 นิ้ว , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีปากห้วยหมากแข้ง , เครื่องสูบน้ำสถานีประปาเขต 7, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีห้วยมั่ง , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีขนานทางรถไฟ, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีพรหมประกาย และเครื่องดูโคลน รวม 76 ล้านบาท โดยมีเงินทุนสำรองเงินสะสมนำไปใช้ได้ 205 ล้านบาท เมื่อสภา ทน.อุดรธานี ให้ความเห็นชอบ จะเสนอให้ ผวจ.อุดรธานี พิจารณาต่อไป

นายพีระวัฒน์ ไชยเดช สท.นครอุดรธานี และสมาชิกเสียงข้างน้อย อภิปรายว่า เงินกองทุนเงินสะสมละเอียดอ่อน อีกทั้งเป็นการขอใช้วงเงินที่สูงมาก และยังเคยมีกรณีต้องชดใช้เงินคืน เป็นไปได้หรือไม่ถ้าฝ่ายบริหาร จะนำเข้าสู่การพิจารณาในงบปกติประจำปี หรือเสนอเป็นงบประมาณเพิ่มเติม อีกทั้งขณะนี้ฝนเริ่มตกมาแล้ว โครงการสร้างทางระบายน้ำงบปกติ และขอใช้เงินสะสม ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว จะทันกับฤดูฝนนี้หรือไม่ เช่นเดียวกันกับการขอให้เงินกองทุนเงินสะสมรวมกว่า 115.5 ล้านบาท น่าจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันฤดูฝนนี้

นางวราพร จันทรภักดี สท.นครอุดรธานี อภิปรายว่า มีความเป็นห่วงการใช้เงินสะสม และเงินกองทุนเงินสะสมของ ทน.อุดรธานี ที่สภาฯได้พิจารณาให้ใช้ตั้งแต่ปี 64 ต่อเนื่องมาจนปี 65 จนเงินสะสมของ ทน.อุดรธานี เหลืออยู่ที่สามารถนำมาใช้ได้เพียง 3 แสนบาทเศษ หลังจากต้องกันเงินเดือน ขรก.-พนักงาน-ลูกจ้างไว้ ขณะที่เงินกองทุนสำรองเงินสะสม ก็มีการข้อใช้จำนวนมากเช่นกัน เสมือนว่าเรากำลังขาดวินัยการเงินการคลังหรือไม่ หรือจะมีสภาพเหมือนถังแตกหรือไม่

นายธนาดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี ชี้แจงว่า โครงการป้องกันน้ำท่วมนครอุดรฯ มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี สภาพปัจจุบันเครื่องชำรุดเสียหาย กำลังของเครื่องสูบลดเหลือ 30 % คือมีสภาพมีสถานีสูบน้ำ ไม่มีเครื่องสูบน้ำ ขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่ต้องสูบมากขึ้น จากสภาพของเมืองที่เติบโตเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาใหม่ โดยขอสภาฯเห็นชอบ ใช้เงินกองทุนเงินสำรองสะสม ภายในระเบียบขั้นตอนที่มีอยู่ ด้วยมีวินัยการเงินการคลังเคร่งครัด ไม่ใช่ที่บอกว่า “ถังแตก”

นายก ทน.อุดรธานี ชี้แจงว่า ชี้แจงอีกว่า เงินสะสม และเงินกองทุนสำรองเงินสะสม มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มีทั้งการกันเงินไว้ส่วนภัยพิบัติ และเงินเดือนค่าจ้าง 3 เดือน ตลอดจนเรื่องอำนาจผู้ใช้เงิน โครงการป้องกันน้ำเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำ โอกาสน้ำจะมามากน้อยเราไม่รู้ การจัดซื้อจัดจ้างจะทำได้ทันฝนหรือไม่ ก็อยู่ที่กระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะเลยฝนหยุดตกไปแล้ว หรือพอดีกับฝนปลายฤดู แต่หากไปขอให้งบปกติยิ่งจะล่าช้า เพราะกว่างบประมาณจะตกลงมา ก็จะไม่ทันฤดูฝนในปีต่อไปเหมือนกัน

นายธนาดรฯ หรือ “นายกหรั่ง” ทำหน้าที่นายก ทน.อุดรธานี สมัยแรกเมื่อ 17 มิ.ย.64 จนถึง 24 มิ.ย.65 ขอให้เงินสะสม 59 โครงการ 211.69 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 195.03 ล้านบาท ขณะขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม 19 โครงการ 104.99 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 103.19 ล้านบาท หรือรวมขอใช้เงินสะสม และขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม รวม 315.58 ล้านบาท และวันนี้สภา ทน.อุดรธานี เห็นชอบใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมอีก 115.5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นมากถึง 431.08 ล้านบาท

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments