เทศบาลนครอุดรธานีพร้อมเปิด บริการแผนกทะเบียนราษฎร 1 พฤษภาคมนี้ ขณะเตรียมเสนอแผนขอเปิด ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์เมือง เกาะกลางสวนสาธารณะ ถนนคนเดิน อยู่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณา

ที่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี แผนกทะเบียนราษฎร ชั้น 1 อาคารพัชรกิตติยาภา นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายก ทน.อุดรธานี ตรวจเตรียมความพร้อมให้บริการ แผนทะเบียนราษฎร ทน.อุดรธานี หลังมีคำสั่งผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี ปิดให้บริการมากว่า 1 เดือนแล้ว เหลือบริการเฉพาะแจ้งเกิด แจ้งตาย เพื่อตอบสนองนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

โดยการทดสอบเริ่มจากจุดคัดกรอง ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ทำความสะอาดมือด้วยเจล และทุกคนต้องสวมใส่หน้าการผ้า และหน้ากากอนามัย ซึ่งประชาชนที่มาติดต่อต้องยืนเข้าคิว ตามจุดที่กำหนดไว้ งดใช้เครื่องมือบริการบัตรคิว เพื่อลดการใช้มือสัมผัส จัดเก้าอี้นั่งพักคอยลักษณะเว้นห่างทางสังคม จุดไหนที่มีการสัมผัสจะมีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาด โดยเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการ จะต้องอยู่ด้านหลังของฉากพลาสติกใสทุกจุด

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า มีหลายหน่วยงานราชการ มีคำสั่งจากจังหวัดอุดรธานี ให้ปิดให้บริการชั่งคราวถึง 30 เมษายนนี้ ซึ่งหน่วยงานที่มีความพร้อม จะต้องเตรียมความพร้อมเปิดให้ทัน วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ซึ่ง ทน.อุดรธานีได้เสนอขอเปิดไปแล้ว อีกทั้งมีความพร้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ที่มาให้บริการและรับบริการ

“ นอกจากนี้ ทน.อุดรธานี เตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชน , พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี , เกาะด้านในสวนสาธารณะทุกแห่ง รวมทั้งย้ายพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายสินค้าบนฟุตบาทถนนโพศรี ตรงข้ามห้างงี่สุนซุปเปอร์สโตร์ ในช่วงทุกวันตอนเช้า ที่มีสภาพแออัด มาขายภายในสนามทุ่งศรีเมืองชั่วคราว โดยจัดพื้นที่ขายสินค้าแบบเว้นระยะ ”

นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยด้วยว่า ทน.อุดรธานี ยังจะขออนุญาตเปิด “ถนนคนเดิน” เพื่อให้ประชาชนกลับมาค้าขายได้อีก หลังจากต้องปิดการค้าขายมานานแล้ว ซึ่ง ทน.อุดรธานี ตระหนักถึงการเปิดค้าขาย จะทำให้การเว้นระยะทางสังคมมีปัญหา จึงได้วางแผนกำหนดรูปแบบพื้นที่วางสินค้า , ทางเดิน , ทางเข้าออก , การคัดกรองผู้ค้าและลูกค้า (วัดอุณหภูมิ-เจลล้างมือ) และการสวมหน้ากากผ่า หน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อยู่ที่คณะกรรมการจะอนุญาตหรือไม่…..