วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
Google search engine
หน้าแรกการเมืองผลเลือกตั้งเทศบาลรอบเมือง+น่าสนใจ

ผลเลือกตั้งเทศบาลรอบเมือง+น่าสนใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาล ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เฉพาะเทศบาลนคร , เทศบาลเมือง , เทศบาลตำบลรอบตัวเมือง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 88,934 , มาใช้สิทธิ 48,034 , บัตรเสีย 1,186 , ไม่เลือกผู้สมัครใด 2,003 คะแนนอันดับ 1 นายธนาดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์เมืองอุดร 22,986 คะแนน อันดับ 2 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กลุ่มนครหมากแข้ง 19,184 คะแนน และอันดับ 3 นายวีระวัตร ไวทยานุวัตติ กลุ่มพลังอุดร 2,674 คะแนน ส่วนสมาชิกสภา ทน.อุดรธานี กลุ่มนครหมากแข้ง 18 ที่นั่ง กลุ่มรักษ์เมืองอุดร 6 ที่นั่ง

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง ผู้มีสิทธิ 22,489 , มาใช้สิทธิ 13,511 หรือ 60.08 % , บัตรเสีย 398 หรือ 2.95 % , ไม่เลือกผู้สมัครใด 962 หรือ 7.12 % คะแนนลำดับที่ 1 นายจันทบาล อายุวัฒน์ กลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้า ได้ 5,910 คะแนน , อันดับ 2 นายสุรศักดิ์ พิทักษ์บ่อแก้ว กลุ่มเพื่อไทยหนองสำโรง ได้ 5,550 คะแนน และอันดับ 3 นายวรพล ชาตินันท์ อิสระ ได้ 691 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาฯ กลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้าได้ 13 ที่นั่ง กลุ่มเพื่อไทยหนองสำโรง 5 ที่นั่ง

เทศบาลเมืองบ้านดุง อ.บ้านดุง ผู้มีสิทธิ 11,990 , มาใช้สิทธิ 7,463 หรือ 62.24 % , บัตรเสีย 187 หรือ 2.51 % , ไม่เลือกผู้สมัครใด 142 หรือ 1.90 % คะแนนลำดับที่ 1 นางรุ้งราวัลย์ คำมุงคุณ 3,540 คะแนน , อังดับ 2 นายกิตติ ศรีภูมิสุริยะกานต์ 2,245 คะแนน , อันดับ 3 นายสมเด็จ สุวรรณราช 954 คะแนน , อันดับ 4 , อันดับ 5 น.ส.อัครานี ทิมินกุล 314 คะแนน และ ร.ต.ศิริศักดิ์ บุรีเพีย 81 คะแนน

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง ผู้มีสิทธิ 6,654 , มาใช้สิทธิ 4,307 , บัตรเสีย 123 , ไม่เลือกผู้สมัครใด 102 คะแนนลำดับที่ 1 นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ กลุ่มพลังโนนสูงสามัคคี 2,198 คะแนน , อันดับ 2นายพีระพงษ์ พรมสอน กลุ่มโนนสูงใหม่ 983 คะแนน และอันดับ 3 นายจำนงค์ จันทร์คำ กลุ่มพลังเมืองโนนสูง 899 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาฯกลุ่มพลังโนนสูงสามัคคีได้ 14 ที่นั่ง

เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง ผู้มีสิทธิ 25,819 , มาใช้สิทธิ 15,522 , บัตรเสีย 367 , ไม่เลือกผู้สมัครใด 699 คะแนนลำดับที่ 1 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี กลุ่มท้องถิ่นพัฒนา 5,552 คะแนน , ลำดับที่ 2 นายแสงเทียน อินยาศรี กลุ่มรวมใจพัฒนา 4,746 คะแนน , ลำดับที่ 3 นายองอาจ วิเศษ กลุ่มทางเลือกใหม่ 2,790 คะแนน , ลำดับที่ 4 นายสมชัย คงวัฒนนนท์ กลุ่มหนองบัวก้าวหน้า 1,105 คะแนน และลำดับที่ 5 นายวสวัตติ์ สุทธิ กลุ่มเรารักหนองบัว 263 คะแนน

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง คะแนนอันดับ 1 พ.อ.ทวีศักดิ์ สมพงษ์ กลุ่มรวมใจเป็นหนึ่ง 1,852 คะแนน , นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ กลุ่มเพื่อไทยหัวใจประชาชน 1,147 คะแนน , นายพชรพล พรธรรมจินต์ กลุ่มก้าวหน้า 411 คะแนน

เทศบาลตำบลนาข่า อ.เมือง ผู้มีสิทธิ 5,129 , มาใช้สิทธิ 3,599 หรือ 70.17 % , บัตรเสีย 104 หรือ 2.89 % , ไม่เลือกผู้สมัครใด 51 หรือ 1.42 % คะแนนลำดับที่ 1 พ.ต.อ.วิธ มุธสินธุ์ (อดีต ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธานี) 2,389 คะแนน , นายสุพรรณ ชัยมี (อดีตนายก) 1,055 คะแนน

เทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน คะแนนลำดับที่ 1 พ.ต.สุเมธ คำพิมาน (อดีตนายกสมัยก่อน) 1,703 คะแนน , นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ (อดีตนายกล่าสุด) 1,200 คะแนน….

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments