เวลา 13.30 น.วันที่ 29 มกราคม เทศบาลนครอุดรธานี นำโดย ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสหัช นุ่มวงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมอัญเชิญศาสตราวุธ ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จากแท่งประดิษฐานชั่วคราว บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารเทศบาลนครอุดรธานี มาประดิษฐานไว้ภายในห้องพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี