วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมมติ ครม.สร้างรถไฟทางคู่ ยังไม่แก้ทางพาดบ้านจั่น

มติ ครม.สร้างรถไฟทางคู่ ยังไม่แก้ทางพาดบ้านจั่น

เอกชนอุดรธานีจี้ขอแบบแปลน รถไฟทางคู่ขอนแก่น-หนองคาย ตามมติ ครม.เห็นชอบ ว่าแก้ไขทางพาดรถไฟบ้านจั่นหรือยัง กรมขนส่งทางรางแจ้งมาแล้ว เป็นรูปแบบเดิมยังไม่แก้ อ้าง อีไอเอ.จะหมดอายุ ผ่าน ครม.ไปก่อนแก้ภายหลัง พร้อมขอเวทีชี้แจงชาวอุดร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธานี มีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานฯ มีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี นายสิทธิรัตน์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ตัวแทนภาคเอกชนอุดรธานี ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กกร.) อุดรธานี ได้แจ้งถึงมติความห่วงใยของ กกร.อุดรธานี ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติสร้าง “รถไฟทางคู่” ระยะที่ 2 ขอนแก่น-หนองคาย 167 กม. วงเงิน 29,748 ล้านบาท ดำเนินการ 5 ปี (2567-2571) กกร.ต้องการเห็นรูปแบบโครงการ และแผนงาน โดยเฉพาะบริเวณทางพาดรถไฟบ้านจั่น อ.เมือง ว่าเป็นไปตามที่ชาวอุดรธานี เรียกร้องให้แก้ไขรูปแบบหรือไม่

“ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน เห็นว่าแผนงานรถไฟทางคู่ จุดตัดทางพาดรถไฟบ้านจั่น รถไฟทางคู่อยู่บนพื้นราบเดิม รถไฟความเร็วสูงยกข้าม จุดตัดจึงต้องสร้างโอเวอร์พาดข้าม จะส่งผลกระทบกับประชาชนมาก จึงเสนอให้รถไฟทางคู่ยกข้ามเหมือนกับรถไฟความเร็วสูง แล้วให้ถนนทางหลวง 216 ลอด โดยให้คงทางรถไฟพื้นราบไว้ ในการขนส่งปูนเข้าคลังสินค้าของ ทีพีไอ. วันละเพียง 1-2 เที่ยว หลังจากเรียกร้องมากกว่า 1 ปี ล่าสุด รฟท.แจ้งในการประชุม อจร.อุดรธานี ว่าพร้อมจะแก้ไขตามข้อเสนอ แต่ยังไม่มั่นใจว่า มติ ครม.เห็นชอบแผนงานใด ”

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มอบหมายให้ สนง.จ.อุดรธานีชี้แจงว่า จาก มติ ครม. และประสานกับกรมขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งป ระเทศไทย ระบุว่า ในการประชุม ครม. ที่ประชุมได้ทักท้วงเรื่องข้อเรียกร้องของชาวอุดรธานี ได้รับการชี้แจงว่า แผนงานที่เสนอ ครม.เป็นแผนงานเดิมยังไม่ปรับแก้ “ทางพาดบ้านจั่น” เพราะแผนงานนี้ผ่านความเห็นชอบ อีไอเอ. จะสิ้นสุดอายุในต้นปี 2567 หากเวลาล่วงเลยไปต้องทำใหม่ สำหรับทางพาดรถไฟบ้านจั่น จะมีการแก้ไขให้ภายหลัง

คำชี้แจงมีต่อว่า กรมขนส่งทางรางฯ แจ้งว่า รูปแบบทางพาดรถไฟบ้านจั่น จะได้รับการแก้ไขตามที่ กรอ.อุดรธานีเสนอ โดยจะทำการแก้ไขเฉพาะบริเวณนั้นเท่านั้น ทั้งการออกแบบใหม่ , การรับฟังความคิดเห็น , การจัดทำ อีไอเอ. โดยขอให้ จ.อุดรธานี จัดเวทีชี้แจงของทุกภาคส่วน เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม ตลอดจนแผนงาน ซึ่ง จ.อุดรธานี จะปรึกษากำหนดวัน-เวลา-สถานที่ เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อไป………..

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments