พาณิชย์เลือกอุดรธานีประชุม 3 ฝ่าย หารือแนวทางการประกันรายได้ เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง

เมื่อเวลา 13.30.น.วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานประชุมหารือแนวทาง การประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ , คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชน์ รมช.ศึกษา , นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำตัวแทน 3 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กลุ่มต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ปาล์มน้ำมัน , ข้าว , ยาง ได้ดำเนินการไปแล้ว เหลืออีก 2 ชนิด คือ มันสำปะหลัง กำลังดำเนินการ และข้าวโพดจะเป็นชนิดต่อไป วันนี้จะพูดคุยรับฟังเรื่องมันสำปะหลัง แล้วจะนำเข้าคณะกรรมการมันสำปะหลังแห่งชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อจะให้ทันการนำเข้า ครม.สัญจร 12 พฤศจิกายนนี้ที่ จ.กาญจนบุรี ส่วนต่างงวดแรกจะจ่ายได้ 1 ธันวาคมนี้

ที่ประชุมได้รายงานว่า ปริมาณมันสำปะหลังปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตราว 31 ล้านตันบาท แต่ความต้องการภายในประเทศ และส่งออกมีรวม 40 ล้านตัน มีการนำเสนอมาตรการหลักประกันรายได้ และมาตรการเสริมอื่นๆ ภาคเอกชนได้นำเสนอ มีความเป็นห่วงเรื่องภัยแล้ง-น้ำท่วม และการระบาดโรคใบด่าง จะทำให้ผลผลิตปีนี้มีไม่ถึง 30 ล้านตัน อีกทั้งเป็นห่วงการระบาด ที่ขยายวงกว้างออกไปมาก แนะนำการจัดโซนพื้นที่กักกันพืช การเร่งทำลายพืชที่เป็นโรค และเร่งรัดชดเชย นอกจากนี้ยังห่วงเรื่องคุณภาพผลผลิต , สิ่งเจือปน และราคาในบางพื้นที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ แถลงผลการประชุมว่า การประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย มีมติร่วมกันกับมาตรการ ประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง คือ 1. กก.ละ 2.50 บาท ณ เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ , 2.ครอบครัวละไม่เกิน 100 ตัน , 3.ใช้เกณฑ์ราคาอ้างอิง เพื่อไปเป็นตัวลบรายได้การประกัน เพื่อกำหนดตัวเลขส่วนต่าง โดยใช้ตลาดอ้างอิงของราคาหัวมันสด ที่ลานมัน-โรงแป้ง-มันเส้น-แป้งมัน-เอดธานอล เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน , 4.เป็นเกษตรกรปลูกจริงขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร และ 5.จ่ายงวดแรก 1 ธันวาคมนี้ โดยจ่าย 6 งวดในฤดูกาลผลิต แบบทยอยกันทุกเดือน ซึ่งจะใช้วงเงิน 9,400 ล้านบาท

“ ที่ประชุมยังมีมติมาตรการเสริม การส่งเสริมใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นพลาสติกชีวะภาพ การนำไปใช้แทนพลังงานในรูปแบบต่างๆ , ให้มีความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เร่งรัดการส่งออกมันสำปะหลังไปตลาดต่างประเทศ เช่นความสำเร็จการเจรจาส่งออกไปจีนงวดแรก 2.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท และมีแผนไปเจรจาอีกในมณฑลอื่นๆ จากนั้นจะไปตลาดอินเดีย ที่กำลังเริ่มต้นนโยบายแบนพาสติก รวมทั้ง ตุรกี และนิวซีแลนด์ มีความต้องการหาหารสัตว์ แต่ยับๆไม่เคยใช้มันสำปะหลัง ”

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวอีกว่า ยังมีมาตรการเร่งรัดการป้องกัน ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน , การติดตามราคาตลาด หากเกิดภาวะล้นตลาดมากเกินไป จะมีมาตรการชะลอการขุด และชดเชยเงินบางส่วน หรือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนำไปทำอาหารสัตว์ , การจัดตั้งวอร์รูมมันสำปะหลัง ขึ้นใน กรอ.พาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ ตามข้อเสนอของภาคเอกชน และยังมอบให้กรมการค้าภายในเชิญ 3 ฝ่ายมาร่วมกันหามาตรการ เครื่องไม้เครื่องมือกำหนดราคา ให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ยังกล่าวถึงความกังวลเรื่อง “โรคใบด่าง” ว่า ทำให้ส่งผลกระทบผลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในปีนี้ และปีหน้า ซึ่ง ครม.มีมติอนุมัติเงินไปแล้ว 248 ล้านบาท ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งรัดจัดการโรคใบด่าง ก็จะให้ทุกจังหวัดรายงานในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้เช่นกัน …

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โรงรับซื้อหัวมันสดในพื้นที่ จ.อุดรธานี ติดประกาศรับซื้อในราคา กก.ละ 2.10 บาท ยังไม่หักสิ่งเจือปน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วราคา กก.ละ 1.80-1.90 บาท …