วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมอุดร-กวก.ยังเห็นต่างผังแม่บทพืชสวนโลก

อุดร-กวก.ยังเห็นต่างผังแม่บทพืชสวนโลก

อุดรธานีชี้แจงข้อสังเกต “ผังแม่บทพืชสวนโลก” ของ กวก. 7-8 ประเด็น ว่าทีมสองฝ่ายคุยเข้าใจกันแล้ว ถือว่าที่ประชุม กก.ชุดใหญ่รับทราบ แก้ไขไม่ได้แต่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่ม พร้อมเดินหน้าทำงานต่อไป แต่อธิบดี กวก.มองว่าที่ประชุมใหญ่ต้องมีมติเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 1 พ.ย.69-14 มี.ค.70 บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ถ.มิตรภาพ อ.เมือง อุดรธานี แทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายณฐพล วิถี รอง ผวจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ อุดรธานีร่วมประชุม ขณะที่นายพีระภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (กวก.) นำคณะกรรมการฯ คณะทำงาน จากกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมทางไกล รวมทั้งการประชุมทางไกลของคณะกรรมการฯจากหน่วยงานอื่นๆ

กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเลขาฯคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้นำเสนอข้อมูลในวาระเพื่อพิจารณาที่เลื่อนจากครั้งก่อน คือการพิจารณารับรอง “ผลการศึกษาผังแม่บท งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี” ที่อุดรธานีได้ตรวจรับมอบงานไปแล้ว แต่กรมวิชาการเกษตรมีข้อห่วงใย และข้อสังเกต 7-8 ประเด็น ที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ สั่งการให้ทีมกรมวิชาการเกษตร เดินทางมาพบทีมอุดรธานี และผู้รับจ้างออกแบบผังแม่บทที่ จ.อุดรธานี เพื่อหาข้อยุติเพื่อนำเข้ามาประชุมในวันนี้

แต่ทางฝ่ายเลขาฯ จากกรมวิชาการเกษตร ยังคงนำเสนอข้อห่วยใยและข้อสังเกต ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เข้าที่ประชุมเพื่อขอรับคำตอบจาก จ.อุดรธานี พร้อมกับตั้งข้อสังเกตเพิ่มอีก 2 ข้อ ซึ่งอุดรธานีได้ชี้แจงว่า ทีมกรมวิชาการเกษตร มาพบทีมอุดรธานี 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา และได้มีข้อยุติในทุกประเด็น ทั้งการชี้แจงข้อสงสัย , การให้ข้อมูลเพิ่มเติม และการขอเวลาทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ ซึ่งนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ที่ประชุมทางออนไลน์ ตั้งข้อสงสัยว่า “เรื่องข้อห่วยใยหรือข้อเกตุ สองฝ่ายมาพบหาข้อยุติกันแล้ว ทำไมต้องกลับมาเข้าที่ประชุมอีก

ในการประชุมนายณฐพล วิถี รอง ผวจ.อุดรธานี ขอให้พิจารณาคำว่า “แก้ไขผังแม่บทพืชสวนโลก” เพราะผังแม่บทพืชสวนโลก ผ่านการตรวจรับมอบงานจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบงานไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งในการประชุมหารือวันที่ 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางจังหวัดอุดรธานี และผู้รับจ้างออกแบบ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ส่วนที่ กวก.ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนด TOR เพื่อหาผู้รับจ้างก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ ทางผู้รับจ้างออกแบบ พร้อมจะดำเนินการให้ ซึ่งต้องใช้เวลา น่าจะประสานงานโดยตรงได้

หลังจากทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น ฝ่ายเลขาฯ คกก.บริหารฯ ได้สรุปการประชุมว่า 1.มอบหมายให้ จ.อุดรธานี เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในกระบวนตรวจรายละเอียดผังแม่บทโครงการ และงานก่อสร้างอาคาร และงานภูมิสถาปัตย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งในด้าน โครงสร้างอาคาร การปลูกดูแลต้นไม้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด , 2. ขอให้ จ.อุดรธานี ในฐานะผู้ว่าจ้างฯ ดำเนินการสนับสนุนเพิ่มเติม การทำรายละเอียดโครงการ ประกอบผังแม่บท เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

เมื่อถึงวาระอื่นๆ นายณฐพล วิถี รอง ผวจ.อุดรธานี ถามว่าการประชุมของ คกก.บริหารฯ ครั้งนี้ ถือว่ามีการรับรอง “ผังแม่บทพืชสวนโลก” แล้วหรือยัง นายพีระภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดี กวก. กล่าวว่ายังไม่ถือว่าผ่านความเห็นชอบ เพราะ กวก.มีข้อสังเกตุและข้อห่วงใยอยู่ ซึ่งนายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.อุดรธานี แสดงความคิดเห็นว่า ผังแม่บทพืชสวนโลกตรวจรับมอบงาน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คกก.บริหารฯมีอำนาจไม่ถึง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ น่าจะรับเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้น ก็ถูกอธิบดี กวก.แย้งว่า คำสั่งแต่งตั้ง คกก.บริหารฯ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม จะไม่ปฏิบั ติตามหรือ ที่สุดนายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี สรุปว่า “อุดรธานีได้เสนอผังแม่บทพืชสวนโลกให้ คกก.บริหารฯได้รับทราบตามอำนาจ โดยไม่มีการลงมติ”….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments