ยกเลิกวางท่อระบายน้ำ19ซอย-โคมไฟ-ไฟจราจร 33.8 ล้านบาท เอาไปใช้จ่ายงบดำเนินการ ใช้หนี้น้ำมันเชื้อเพลิง-หนี้ค่าไฟฟ้า-ค่าโอที.-ครุภัณฑ์ นายกนครอุดรฯแจง ไปต่อไม่ได้ต้องหยุด เดี๋ยวเอากลับมาใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม ประธานสภา ทน.อุดรธานี เป็นประธานฯประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยนายธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศบาลนครอุดรธานี เสนอญัตติโอนเงินหมวดค่าพัสดุ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นระบบระบายน้ำ , โคมไฟฟ้า , ไฟจราจร และต้นไม้ รวม 23 โครงการ ของสำนักการช่าง วงเงิน 33,840,000 บาท ไปเป็นงบดำเนินการงานสำนักการช่าง โดยสภาฯเห็นชอบ 13 ไม่เห็นชอบ 7 งดออกเสียง 4

นายนิธิศ นรินทร์ สท.นครอุดรธานี เขต 1 กล่าวว่า ก่อนที่สภา ทน.อุดรธานี จะเห็นชอบมีโครงการวางท่อระบายน้ำ ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ นายกฯกับคณะผู้บริหาร ได้เชิญสมาชิกสภา ทน.อุดรธานี มาร่วมประชุม สะท้อนความต้องการประชาชน ขณะนี้ชาวบ้านกำลังรอการก่อสร้าง แต่มาวันนี้ฝ่ายบริหารบอกว่า โอนแผนงาน 23 โครงการ หรือพูดตรง ๆ คือ “ยกเลิกโครงการ” เมื่อได้อ่านรายละเอียดแล้ว พบว่าเป็นแผนงานวางท่อระบายน้ำ 19 โครงการ

“ ที่กระจายอยู่ในทุกเขต ประกอบด้วย ซอยศรีพัฒนา , ซอยดงสิมา 1 , ซอยเที่ยงตรง , ซอยบ้านมั่นคง , ซอยบ้านห้วย 1 , ซอยบ้านห้วย 2 , ซอยบุญไชย , ซอยประทุมทิพย์ , ซอยพรมรักษ์ , ซอยพลนามอินทร์ 2 , ซอยราษฎร์อุทิศ , ซอยวัฒนานุวงษ์ 1/3 , ซอยวุฒิอนันต์ , ซอยสุวรรณ , ซอยหงษาคำ , ซอยหนองบัว 2 , ซอยหมู่บ้านสุขสันต์ , ถนนทองใหญ่ และซอยอนันต์ประสิทธิ์ โดยที่คณะผู้บริหารไม่ได้มาสอบถาม สมาชิกสภา ทน.อุดรธานี สงสารชาวบ้านที่ตั้งตารอ ”

ขณะที่สมาชิกสภา ทน.อุดรธานี อีกหลายคน ๆได้สอบถามเรื่องงบประมาณ ที่ถูกโอนไปจำนวนมาก แต่ไปใช้ในงบประมาณการจัดการ อาทิ ค่าวัสดุก่อสร้าง , วัสดุการเกษตร , ค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (งานสวนสาธารณะ+กำจัดขยะมูลฝอย) , ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ , ค่าใช้สอย , ค่าซ่อมแซม และครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่งบสิ่งสาธารณูปโภค หรืองบลงทุน

นายธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศบาลนครอุดรธานี ชี้แจงว่า ประชาชนต้องการท่อระบายน้ำเป็นลำดับต้นๆ ในแผนพัฒนา ทน.อุดรธานี 5 ปี ถูกบรรจุไว้หลายร้อยแห่ง ที่ผ่านมาทำได้เพียงปีละไม่กี่แห่ง ในปีนี้บรรจุในงบประมาณปกติ 70 โครงการ ขอให้เงินสะสมอีก 30 โครงการ แต่มีปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องของแบบแปลนโครงการ ที่ออกแบบมานานปลายปี บ้านเมืองเติบโตเปลี่ยนแปลงไป สภาพข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะสั้น-ยาว-แคบ ขณะนี้ได้ให้ช่างฯเร่งออกแบบใหม่เสร็จไปแล้ว 60 %

นายกเทศบาลนครอุดรธานี ชี้แจงต่อว่า ก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงินท่อระบายน้ำ ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง จนเห็นว่าบางโครงการไปต่อไม่ได้ จึงต้องโอนงบมาใช้ในสำนักงานการช่างก่อน ที่เราตั้งงบประมาณปีนี้ไว้ต่ำ จากสถานการณ์โควิด-19 ประมาณการรายรับต่ำกว่าคาด และปรับลดค่าใช้สอยลง 25-30 % และยังมีหนี้ค่าไฟฟ้า 30 ล้านบาท ซึ่งจะต้องผ่อนชำระ ทั้งนี้โครงการท่อระบายน้ำไม่ได้ยกเลิก ยังคงทำการสำรวจออกแบบ เพื่อนำกลับมาบรรจุเข้างบประมาณอีก….

บทความก่อนหน้านี้โจรขี้เมาย่องลักไก่ชาวบ้านตกใจเจ้าของมาเห็นวิ่งหนีลงคลองจมน้ำดับนานนับเดือน
บทความถัดไปหนุ่มก่อสร้างเมาตกบ่อน้ำดับหลังหายตัวไป 3 วัน เพื่อนอ้างคิดว่าไปส่งบ้านแล้ว